Відкрите акціонерне товариство

Відкрите акціоне́рне товари́ство (ВАТ) — організаційно-правова форма товариства, акції якого можуть вільно розповсюджуватись шляхом підписки або купівлі-продажу на біржі. ВАТ мають право випускати будь-які акції: іменні та на пред'явника, прості та привілейовані. В Україні створювались відкриті акціонерні товариства в період з 1 жовтня 1991 р. до 30 квітня 2009 р. Протягом двох років (з 30 квітня 2009 р. до 30 квітня 2011 р.) відкриті акціонерні товариства в Україні повинні змінити найменування на публічне або приватне акціонерне товариство. За термінологією країн Європи та США публічна компанія.

Див. також

Джерела


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.