Відокремлення методу

Відокре́млення ме́тоду (англ. Extract Method) - прийом рефакторингу, що дозволяє розбити код на дрібніші та зрозуміліші частини, прибрати дублювання коду і полегшити подальшу роботу з ним.

Проблема

Є фрагмент коду (C#), який можна згрупувати.

void PrintOwing()
{
 List<Order> orders = orders.Elements;
 double outstanding = 0.0;
 // print owings
 foreach (Order order in orders)
 {
  outstanding += order.GetAmount();
 }
 // print details
 Console.WriteLine("name: " + name);
 Console.WriteLine("amount: " + outstanding);
}

Рішення

Перенести ці фрагменти в нові методи (чи функції) і викликати замість старого коду.

void PrintOwing()
{
 double outstanding = GetOutstanding();
 PrintDetails(outstanding);
}


void PrintDetails(double outstanding)
{
 Console.WriteLine("name: " + name);
 Console.WriteLine("amount: " + outstanding);
}


double GetOutstanding()
{
 List<Order> orders = orders.Elements;
 double outstanding = 0.0;

 foreach (Order order in orders)
 {
  outstanding += order.GetAmount();
 }

 return outstanding;
}

Причини рефакторингу

Чим більше коду в методі, тим складніше розібратися в тому, що він робить. Це основна проблема, яку вирішує даний рефакторинг. Відокремлення методу не лише вбиває безліч запахів в коді, але й є одним з етапів безлічі інших рефакторингів.

Переваги

 1. Покращує читабельність коду.
 2. Прибирає дублювання коду. Іноді код, винесений в метод, можна знайти і в інших місцях програми. У такому разі є сенс замінити знайдені ділянки коду викликом нового методу.
 3. Ізолює незалежні частини коду, зменшуючи вірогідність помилок. (наприклад, з вини перепризначення не тієї змінної).

Порядок рефакторингу

 1. Створити новий метод. Підібрати назву яка відображає суть того, що робитиме цей метод.
 2. Скопіювати фрагмент коду, що цікавить, в новий метод. Видалити цей фрагмент із старого місця і замінити викликом нового методу.
 3. Знайти усі змінні, які використовувалися в цьому фрагменті коду. Якщо вони були оголошені всередині цього фрагменту і не використовуються поза ним, залишити їх без змін — вони стануть локальними змінними нового методу.
 4. Якщо змінні оголошені перед ділянкою коду, то їх слід передати в параметри нового методу, щоб використати значення, які в них знаходилися раніше. Іноді від таких змінних простіше позбавитися за допомогою заміни змінних викликом методу.
 5. Якщо локальна змінна якось змінюється у ділянці коду, це може означати, що її змінене значення знадобиться далі в основному методі, якщо це дійсно так, то значення цієї змінної слід повернути в основний метод.

Анти-рефакторинг

 • Вбудовування методу

Схожі рефакторинги

 • Переміщення методу

Допомагає іншим рефакторингам

 • Заміна параметрів об'єктом
 • Створення шаблонного методу
 • Параметризація методу

Бореться з запахом

 • Дублювання коду
 • Довгий метод
 • Заздрісні функції
 • Оператори switch
 • Ланцюжок викликів
 • Коментарі
 • Клас даних

Див. також

Посилання


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.