Метод

Ме́тод або мето́да[1] (від грец. μέθοδος — «шлях крізь») — систематизована сукупність кроків, які потрібно здійснити, щоб виконати певну задачу чи досягти певної мети; поняття тотожне алгоритму дій і технологічному процесу.

Еталонний метод (reference method) — метод, що дає малі похибки при вимірюваннях. Його точність перевірена з використанням еталонних матеріалів.

Спосіб пізнання явищ природи

Сьогодні під методом розуміють особливий спосіб або систему способів, застосовні до будь-якої науково-практичної діяльності. Жоден спосіб не є повноцінним і завжди реалізується в сукупності, проте саме за особливостями окремого способу відрізняють і систематизують методи. Скоро алгоритм може відрізнятися в одному особливому етапі за окремими ознаками дії, інструменту чи технологічним особливостям процесу, це виливається в значне розмаїття методів, які можна звести до основних або навіть основного.

Розрізняють такі групи методів:

 1. методи, засновані на дослідженні, знаннях та інтуїції спеціалістів: метод «мозкового штурму», метод «сценаріїв», метод експертних оцінок, метод «Дельфі», морфологічний метод, метод ділових ігор;
 2. методи формалізованого представлення систем: аналітичні, статистичні, теоретико-множинні, логічні, лінгвістичні, семіотичні, графічні, структурно-лінгвістичні, моделювання, імітаційно-динамічні моделювання;
 3. комплексні методи: комбінаторика, ситуаційне моделювання, типологія, графо-семіотичне моделювання, методи дослідження інформаційних потоків.

Системологія надає значну універсальність формалізованого алгоритму і лише в об'єктному, субєктному, ресурсному, регламентному, процессорному або по кінцевому продукту вирізня саму методологію. Незважаючи на різність оцінок та трактовок різних філософських шкіл, методологія дає універсальність визначеною самою природою, як твердив Леонардо із Вінчі: Природа — учитель усіх вчителів! Це зреалізована біоніка та біофізика складних систем в сучасному та споконвічному відображені методології.

Основні методи в науці

Методи досліджень речовини

Фізичні методи аналізу

Спектроскопічні методи

Структурні методи

Радіографія

Радіометрія

Індикаторні методи дослідження

Інші методи вивчення речовини

Прикладні методи досліджень в окремих галузях

Патентоспроможність методів

Методи і способи відмінні за своєю патентоспроможністю. Конкретні новітні технології, пристрої та продукт технології роблять їх патентоспроможними. А саме організаційні і системи заходів управління господарством, методи (методики) і форми викладання, вивчення та інші, пов'язані саме з модифікованими організаційними заходами, не є патентоспроможними об'єктами.

Див. також

Метод художній, метод творчий — сукупність основних принципів творення художньої дійсності в літературі. Ґрунтується на певному неповторному розумінні світу, суспільства і людини в ньому. Включає в себе принципи добору життєвих фактів і явищ, принципи і способи художнього узагальнення, побудови образів. Серед основних художніх (творчих) методів — бароко, класицизм, сентименталізм тощо

Посилання

  Джерела

  • (рос.) Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках // Сочинения в двух томах. Том 1. — М.: Мысль, 1989. — С. 250—268.

  Література

  1. Метода. Російсько-українські словники (укр.). 27 жовтня 2009. Процитовано 7 листопада 2019.
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.