Гайка

Га́йка[1], розм. му́тра[2][3][4], шрубка[5] — кріпильний виріб з нарізевим отвором і конструктивним елементом для прикладення крутного моменту. Застосовується в болтових і шпилькових з'єднаннях, часто у поєднанні з шайбою.

Гайки за ГОСТ 22354-77 (DIN 6915): нормальна (зліва) і висока (справа)

Для закручування більшості типів гайок застосовують гайкові ключі.

Етимологія

Слово гайка запозичене з російської мови, де є похідним від дієслова гаить («зачиняти», «замикати», «лагодити»), спорідненого з українським «гаяти»[6]. Слово мутра походить через посередництво пол. mutra від нім. Mutter[2][7].

Класифікація

За висотою буває гайка низька, нормальна, висока і особливо висока.

За конструкцією елемента для прикладення крутного моменту:

 • шестигранна (з нормальним і зменшеним розміром під ключ, прорізна і корончаста);
 • кругла (з шліцами на боковій поверхні, з шліцами на торці, з рифленістю на боковій поверхні);
 • квадратна;
 • гайка-баранець (для закручування вручну);
 • ковпачкова (з глухим нарізевим отвором, використовується як декоративний кріпильний елемент);
Основні види гайок: a) шестигранна; b) корончаста; c) квадратна; e) кругла з отворами на боковій поверхні; f) кругла з шліцами; g) гайка-баранець; h) кругла з рифленістю

Залежно від точності виготовлення шестигранні гайки бувають нормальної і підвищеної точності.

Матеріали для виготовлення гайок

Для виготовлення кріпильних нарізевих деталей використовують сталі: вуглецеві звичайної якості, якісні конструкційні та леговані конструкційні. Механічні властивості сталевих кріпильних деталей нормуються за ГОСТ 1759.4-87, згідно з яким гайки поділяють на 7 класів міцності:4; 5; 6; 8; 10; 12; 14.

Клас міцності гайок позначається одним числом. Якщо це число помножити на 100, то матимемо напруження σF, МПа, від навантаження випробувань. Наприклад, для гайки нижчого класу міцності 4 маємо σF = 4 • 100 = 400 МПа (сталі марок СтЗ, СтЗкп), а для гайки вищого класу міцності 14 — σF = 14 • 100 = 1400 МПа (леговані сталі 35ХГСА, 40ХНМА).

Рекомендації для вибору матеріалу гайок наведено у таблиці

Клас міцності гайок Напруження від навантаження випробування, МПа Марка сталі
4 400 Ст3
5 500 10
6 800 20;35;45
10 1000 35Х; 38ХА

Основні параметри гайки

Основними параметрами, за якими вибираються гайки є:

 • величина діаметра внутрішнього отвору;
 • крок нарізі;
 • висота;
 • марка сталі (наприклад А2 — нержавіюча сталь);
 • тип покриття (наприклад Zn — оцинкована);
 • клас міцності;
 • розмір під ключ.

Найуживаніші співвідношення діаметра нарізі гайки і розміру під ключ наведено у таблиці

Ø d Діаметр нарізі M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16
Розмір під ключ 5.5 7 8 10 11/12 13 15/17 17/19 19/22 21/24

Вибір матеріалів кріпильних деталей пов'язаний з особливостями умов роботи з'єднань, вимогами до габаритів та маси з'єднання. Під час вибору матеріалу гайки рекомендують брати до уваги таку вказівку: напруження від навантаження випробування повинно відповідати мінімальній границі міцності матеріалу болта, з яким комплектується гайка.

Умовне позначення гайки, наприклад, із номінальним діаметром нарізі d = 12 мм, малим кроком р = 1,25 мм та класом міцності 8 записують: Гайка М12 x 1,25.8 ГОСТ 5927 — 70.

Приклад умовного позначення гайки шестигранної, із номінальним діаметром нарізі М12, класом міцності 5 записують: Гайка шестигранна ДСТУ ISO 4034 — М12 — 5.

Нормативні документи

Нижче наведено не повний перелік чинних нормативних документів:

 • ДСТУ ISO 2320:2006 Гайки шестигранні сталеві самостопорні. Механічні та експлуатаційні властивості (ISO 2320:1997, IDT)
 • ДСТУ ISO 4032-2002 Гайки шестигранні, тип 1 класи точності А і В. Технічні умови (ISO 4032:1999, IDT)
 • ДСТУ ISO 4034:2003 Гайки шестигранні. Клас точності С. Технічні умови (ISO 4034:1999, IDT)
 • ДСТУ ISO 4035:2006 Гайки шестигранні низькі (з фаскою). Класи точності А і В (ISO 4035:1999, IDT)
 • ДСТУ ISO 4161:2007 Гайки шестигранні зі скошеним буртом. Нарізь з великим кроком. Технічні умови (ISO 4161:1999, IDT).
 • ДСТУ ISO 4775:2007 Гайки шестигранні зі збільшеним розміром «під ключ» для високоміцних конструкційних болтових з'єднань. Клас точності В. Клас міцності 8 і 10. Технічні умови (ISO 4775:1984, IDT).
 • ДСТУ ISO 7719:2009 Гайки суцільнометалеві шестигранні самостопорні типу 1. Класи міцності 5, 8 і 10. Технічні вимоги (ISO 7719:1997, IDT).
 • ДСТУ ISO 8673:2007 Гайки шестигранні, тип 1 з метричною наріззю дрібним кроком. Класи точності А і В. Технічні вимоги (ISO 8673:1999, IDT).
 • ДСТУ ISO 8674:2007 Гайки шестигранні, тип 2 з метричною наріззю з дрібним кроком. Класи точності А і В. Технічні умови (ISO 8674:1999, IDT).
 • ДСТУ ISO 8675:2007 Гайки шестигранні низькі (з фаскою) з метричною наріззю з дрібним кроком. Класи точності А і В. Технічні умови (ISO 8675:1999, IDT).
 • ДСТУ ISO 10663:2007 Гайки шестигранні зі скошеним буртом. Нарізь з дрібним кроком. Технічні умови (ISO 10663:1999).
 • ДСТУ ГОСТ 5915:2008 Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры (ГОСТ 5915-70, IDT).
 • ДСТУ ГОСТ 11532:2017 Гайки для болтів рейкових стиків. Технічні умови (ГОСТ 11532–2014, IDT).
 • ДСТУ ГОСТ 16018:2017 Гайки для клемових та закладних болтів рейкових скріплень залізничної колії. Технічні умови (ГОСТ 16018–2014).
 • ГОСТ 10605-94 (ИСО 4032-86) Гайки шестигранные с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В. Технические условия
 • ГОСТ 10657-80 Гайки круглые со шлицем на торце.
 • ГОСТ 11871-88 Гайки круглые шлицевые. Технические условия

Нижче наведено не повний перелік нормативних документів які втратили чинність:

 • ДСТУ ГОСТ 5916:2008 Гайки шестигранные низкие класса точности В. Конструкция и размеры (ГОСТ 5916-70, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 5918:2008 Гайки шестигранные прорезные и корончатые (нормальной точности). Конструкция и размеры (ГОСТ 5918-73, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 5919:2008 Гайки шестигранные прорезные и корончатые низкие (нормальной точности). Конструкция и размеры (ГОСТ 5919-73, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 5927:2008 Гайки шестигранные класса точности А. Конструкция и размеры (ГОСТ 5927-70, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 5929:2008 Гайки шестигранные низкие класса точности А. Конструкция и размеры (ГОСТ 5929-70, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 5931:2008 Гайки шестигранные особо высокие класса точности А. Конструкция и размеры (ГОСТ 5931-70, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 5932:2008 Гайки шестигранные прорезные и корончатые (повышенной точности). Конструкция и размеры (ГОСТ 5932-73, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 5933:2008 Гайки шестигранные прорезные и корончатые низкие (повышенной точности). Конструкция и размеры (ГОСТ 5933-73, IDT)
 • ДСТУ ГОСТ 5935:2008 Гайки шестигранные прорезные низкие с уменьшенным размером «под ключ» (повышенной точности). Конструкция и размеры (ГОСТ 5935-73, IDT)
 • ГОСТ 10607-94 (ИСО 4035-86) Гайки шестигранные низкие (с фаской) с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В. Технические условия.

Див. також

Примітки

 1. Гайка // Словник української мови : у 20 т. К. : Наукова думка, 2010—2020.
 2. Практичний словник виробничої термінології / І. М. Шелудько; Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. — Відтворення вид. 1931 р. — К., 2008. — 122 c. — (Із словник. спадщини; Вип. 4). — укp. — рус.
 3. Мутра // Словник української мови : у 20 т. К. : Наукова думка, 2010—2020.
 4. Мутра // Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. — 5-те вид. К. ; Ірпінь : Перун, 2005. ISBN 966-569-013-2.
 5. Шрубка // Словник української мови : в 11 т. — К. : Наукова думка, 1970—1980.
 6. Етимологічний словник української мови : у 7 т. : т. 1 : А  Г / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР ; укл.: Р. В. Болдирєв та ін ; редкол.: О. С. Мельничук (гол. ред.) та ін. К. : Наукова думка, 1982. — Т. 1 : А — Г. — 632 с.
 7. Етимологічний словник української мови : у 7 т. : т. 3 : Кора  М / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР ; укл.: Р. В. Болдирєв та ін ; редкол.: О. С. Мельничук (гол. ред.) та ін. К. : Наукова думка, 1989. — Т. 3 : Кора — М. — 552 с. — ISBN 5-12-001263-9.

Джерела

Література

 • Устюгов І. І. Деталі машин. — К.:"Вища школа", 1984. — 306 с.
 • Куклін Н. Т., Кукліна І. С. Деталі машин. — К.:"Вища школа", 1987. — 275 с.
 • Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя [Text] / Ред. И. Н. Жесткова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. :Машиностроение, 1999. — В 3 т. Т. 1. — 8-е изд., перераб. и доп. — 2001. — 920 с. — ISBN 5-217-02963-3
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.