Словник української мови у 20 томах

Словник української мови у 20 томах або СУМ-20 — академічний тлумачний словник української мови, видавати який розпочало 2010 року видавництво «Наукова думка». Сум-20 є наступником 11-томника, але суттєво відрізняється від нього. Це стосується насамперед ідеологічної спрямованості Словника, у процесі укладання якого проведено велику роботу з його деідеологізації, звільнення від рудиментів тоталітарної доби, які становили значну частину обсягу 11-томника (до 20 %)[1].

«Словник української мови у 20 томах»
Перший том нового «Словника української мови»
Мова українська
Жанр тлумачний словник
Видавництво Наукова думка
Видано 2010
Тип носія папір
Тираж 1000
ISBN 978-966-00-1050-5
Попередній твір Словник української мови в 11 томах

ISBN 978-966-00-1050-5 (загальний).

Перші томи словника вийшли накладом 1000 примірників, навесні 2014 року оголосили передплату на додрукування тт. 1—4 словника.

Опис видання

Наразі видано 11 томів із двадцяти (А — ОЯСНЮВАТИ).

Укладання словника здійснювалося на базі комп'ютерної лексикографічної системи, розробленої в Українському мовно-інформаційному фонді НАН України.

20-томовий «Словник української мови» (т. зв. СУМ-20) успадкував форму попереднього 11-томового академічного «Словника української мови» (СУМ-11, 1970—1980). Для кожного з наведених у словнику значень вказується принаймні одна «ілюстрація» або приклад слововживання з художньої, наукової, науково-популярної чи навчальної літератури, а також журналів, газет, Інтернету і мови реклами.

На відміну від 11-томового словника, до списку цитованих авторів було включено майже 200 нових імен, які повністю або частково замовчувалися у радянські часи (зокрема, Емма Андієвська, Богдан-Ігор Антонич, Василь Барка, Борис Грінченко, Іван Дзюба, Майк Йогансен, Ліна Костенко, Євген Маланюк, Тарас Мельничук, Іван Огієнко, Валер'ян Підмогильний, Улас Самчук, Василь Стус та інші) чи утвердилися в українській літературі вже після завершення видання 11-томового словника (Юрій Андрухович, Юрій Винничук, Сергій Жадан, Оксана Забужко, Марія Матіос, Юрко Покальчук, Василь Шкляр та інші).

При укладанні словника лексикографи керувалися принципом «лексикографічної замкненості»: усі слова, що вжито у поясненнях слів, також мусять бути у реєстрі словника.

До кожного тому словника у кінці додано покажчик словосполучень та список реєстрових слів.

Авторство та вміст

Перший том: А—Б

Перший том містить 11530 словникових статей (літера А — 4388, літера Б — 7142).

Науковий редактор Озерова Ніна Григорівна.

Укладачі:

 • Шевченко Лариса Леонідівна — анна́мці)
 • Чумак Володимир Васильович (анніба́лів — аятола́, Б — ба́лухи)
 • Ярун Галина Михайлівна (балца́нка — бенети́ти)
 • Шевченко Ігор Вікторович (бенефі́с — божево́літи)
 • Бугаков Олег Віталійович (Бо́женька — бусо́льний)
 • Білоноженко Віра Максимівна (бу́стер — бязь; усталені словосполучення)

Рецензенти: Кочерган Михайло Петрович, акад. Мацько Любов Іванівна, Мойсієнко Анатолій Кирилович, акад. Півторак Григорій Петрович, Плющ Марія Яківна.

Наукові консультанти: Єрмоленко Світлана Яківна, Тараненко Олександр Онисимович (з лінгвістичних питань), Туник Л. В. (з редакційної роботи).

Видання здійснене в межах Державної програми розвитку Національної словникової бази.

ISBN 978-966-00-1051-2 (том 1).

Порівняння з попереднім виданням

Порівняльні характеристики 20-томового словника та попереднього 11-томового видання у межах діапазону першого тому (А—Б):[2]

Назва показникаСУМ-11СУМ-20Збільшення, %
Словникові статті 63031153182,94
Знаки у словникових статтях 17863343921919119,55
Тлумачення реєстрових слів, у тому числі: 95771434649,8
   — значень84951307953,96
   — відтінків значень1082126717,1
Ілюстрації 1160426406127,56
Усталені словосполучення, у тому числі: 6432252250,23
   — стійкі словосполучення43952218,91
   — еквіваленти слів06
   — термінологічні словосполучення51479839,22
   — фразеологізми1531245713,77

Другий том: В—ВІДСРІБЛИТИСЯ

Другий том містить 10908 словникових статей.

Науковий редактор Тараненко Олександр Онисимович.

Укладачі:

 • Шевченко Лариса Леонідівна — вгамува́тися; відбі́г — відди́хуватися)
 • Томіленко Людмила Миколаївна (вганя́ти — вдя́чно; взнава́ння — вигу́куватися; високоя́кісний — ви́тиснутися; виціло́вуватися — відбі́гти)
 • Менько Лоліта Миколаївна (ве — взлі́сся; ви́сів — високоширо́тний; ви́тися — виціло́вувати)
 • Мільченко Ольга Сергіївна (вгаша́ти — великорозу́мно; ви́гул — ви́лучитися; вирихто́вувати — висиха́ти)
 • Погрібна Оксана Олександрівна (ви́лушок — ви́ритися)
 • Чумак Володимир Васильович (віддієслі́вний — відсві́жуватися)
 • Шевченко Ігор Вікторович (ві́дсвіт — відсрібли́тися)
 • Білоноженко Віра Максимівна, Винник Василь Олексійович (усталені словосполучення)

Третій том: ВІДСТАВА́ННЯ — ҐУРА́ЛЬНЯ

Третій том містить 12737 лексичних одиниць (словникових статей).

Науковий редактор Єрмоленко Світлана Яківна.

Четвертий том: Д — ЖУЧО́К

Четвертий том містить 10760 лексичних одиниць (словникових статей).

П'ятий том: З — ЗВ'ЯНУТИ[3][4]

П'ятий том містить 9937 лексичних одиниць (словникових статей).

Шостий том: ЗГА́ГА — КВА́РТА[4]

Шостий том містить 9211 лексичних одиниць (словникових статей).

Сьомий том: КВАРТАЛ — КЯХТИНСЬКИЙ

Сьомий том містить 8261 словникову статтю[5].

Восьмий том: Л — МІШУРНИЙ

Восьмий том містить 9115 словникову статтю.

Десятий том: НА́СТУП — О́БМІЛЬ

У 2019 році вийшов десятий том словника. Том містить 9910 словникових статей.[6]

Одинадцятий том: ОБМІН — ОЯСНЮВАТИ

У 2020 році вийшов одинадцятий том словника. Том містить 8053 словникових статей.[7]

Дванадцятий том: П — ПІДКУРЮВАЧ

У 2021 році вийшов дванадцятий том словника. Том містить 10416 словникових статей.[8]

Критика

На думку громадського діяча Ореста Друля, порівняно з одинадцятитомним словником, одним з недоліків СУМ-20 є відмова від паспортизації цитат. Іншим недоліком є велика кількість хиб у цитатах-ілюстраціях. Як приклад можуть слугувати обидві ілюстрації до статті «Вазарамо»:[9]

Мова вазарамо – кізарамо (або кідзаламо) – близька до суахілі й належить до східної групи мовної сім'ї банту (з наук. літ.);
Основне заняття вазарамо – мотичне землеробство (сорго, кукурудза, банани) (з наук.-попул. літ.).[10]

Попри те, що джерела цих цитат вказані різні — «наукова» і «науково-популярна література», — на думку Ореста Друля, обидві цитати було взято із російськомовної «Великої радянської енциклопедії»:[9]

Язык Вазарамо — кизарамо (или кидзаламо) близок суахили и относится к восточной группе языковой семьи банту. <…>
Основное занятие — мотыжное земледелие (сорго, кукуруза, бананы).[9]

Іншою поширеною хибою цитування у словнику є неправильно вказане авторство у численних цитатах, які взято з одинадцятитомного словника. Наприклад, замість Панаса Кочури словник посилається на Івана Кочергу, замість Степана Руданського — на Миколу Руденка тощо.[9]

Видання

 • Словник української мови [Текст]: у 20 т. / НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд. — К. : Наукова думка, 2010 — . — ISBN 978-966-00-1050-5.
  • Т. 1 : А — Б / [уклад.: Л. Л. Шевченко та ін. ; голов. наук. ред. В. М. Русанівський]. — 2010. — 912 с. — Бібліогр.: с. 63-66 . — 1000 примірників. — ISBN 978-966-00-1051-2
  • Т. 2 : В — Відсріблитися / [уклад.: Л. Л. Шевченко та ін.]. — 2012. — 975 с. — 1000 примірників. — ISBN 978-966-00-1273-8 (т. 2)
  • Т. 3 : Відставання — ґуральня / [уклад.: І. В. Шевченко та ін.]. — 2012. — 1119 с. — ISBN 978-966-8825-82-8 (т. 3)
  • Т. 4 : Д — Ж / [уклад.: В. В. Чумак та ін.]. — 2013. — 1007 с. — 1000 примірників. — ISBN 978-966-02-7069-5 (т. 4)
  • Т. 5 : З — Зв'янути / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; [уклад.: І. В. Шевченко та ін. ; наук. ред. О. О. Тараненко]. — Київ: Укр. мов.-інформ. фонд, 2014. — 991 с. — 1000 примірників. — ISBN 978-966-02-7402-0 (т. 5)
  • Т. 6 : Згага — Кварта / [уклад.: І. В. Шевченко та ін. ; наук. ред.: О. О. Тараненко, С. Я. Єрмоленко]. — Київ: Укр. мов.-інформ. фонд, 2015. — 991 с. — 1000 экз. — ISBN 978-966-02-7739-7 (т. 6)
  • Т. 7 : Квартал — Кяхтинський

Примітки

 1. Широков В.. Лист до редакції. Репліка на статтю В. В. Німчука «Про сучасну українську тлумачну лексикографію» // Мовознавство, 2013, No 1. С. 77-84.
 2. ulif.org.ua Архівовано 23 квітня 2011 у Wayback Machine. Круглий стіл «Мова і культура» з нагоди міжнародного дня рідної мови УМІФ, 21 лютого 2011
 3. http://www.ulif.org.ua/viishov-piatii-tom-slovnika-ukrayins-koyi-movi Архівовано 21 січня 2016 у Wayback Machine. Вийшов П'ятий Том Словника Української Мови, Український мовно-інформаційний фонд, січень 2013
 4. КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ | УМІФ. www.ulif.org.ua. Процитовано 15 березня 2016.
 5. СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ТОМ 7 (КВАРТА́Л - КЯ́ХТИНСЬКИЙ). Архів оригіналу за 22 грудня 2017.
 6. Вийшов десятий том словника української мови // Український мовно-інформаційний фонд НАН України
 7. Вийшов одинадцятий том словника української мови // Український мовно-інформаційний фонд НАН України
 8. Вийшов друком дванадцятий том фундаментального академічного тлумачного словника української мови у 20 томах (П-Підкурювач) // Український мовно-інформаційний фонд НАН України
 9. Орест Друль. Чорні коцури українського мовознавства // Збруч, 13.10.2020.
 10. Вазарамо // Словник української мови : у 20 т. К. : Наукова думка, 2010—2020.

Література

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.