Графік

Гра́фік (рос. график, англ. graph, plot, chart; нім. graphischer Plan m, Diagramm n, Kurve f, Zeitplan m) — наочне зображення кількісної залежності показників різних явищ, процесів тощо.

Значення

В окремих областях поняття графік може означати:

 • Математика:
  • Графік функції крива, що зображує залежність функції від незалежної змінної, а ординати — відповідним значенням функції.
  • Графічні обчислення‎ — знаходження числових розв'язків задач за допомогою побудови графіків; окремий випадок наближених обчислень.
 • Виробництво:
  • Виробничий графік — докладний розклад за днями, годинами, хвилинами ходу виконання виробничого плану випуску продукції.
  • Графік виходів робочих — місячний або тижневий календарний розклад виходу робочих на роботу, який враховує чергування змін, дотримання норм роботи і відпочинку відповідно до трудового законодавства.
  • Графік відпусток  - розклад надання щорічних відпусток, що зазвичай встановлюється адміністрацією за узгодженням із профспілковим органом.
  • Графік організації робіт — графік, що віддзеркалює послідовність і тривалість робочих процесів при встановленому режимі роботи та прийнятій організації праці.
 • Транспорт:
  • Графік руху локомотивів — план роботи локомотивів, узгоджений в часі і просторі і зображуваний графічно. Розрізняють: маршрутні графіки — для одноколійних ділянок, де працюють два і більше локомотиви; погоризонтні графіки — для горизонтів, де одночасно працюють декілька локомотивів; загальношахтні графіки. Найбільш розповсюджені маршрутні графіки — «графік зі схрещенням» та естафетний (з передачею).
 • Мистецтво:
  • Графік (художник) — художник, який працює в галузі графіки (вид образотворчого мистецтва, основним зображальним засобом якого є малюнок, виконаний на папері, тканині і т. ін. олівцем, пером, пензлем, вуглиною або відтиснутий на папері зі спеціально підготовленої форми).
 • Гірництво:
  • Графік вводу і вибуття очисних вибоїв — графічно задана послідовність вводу в експлуатацію та вибуття очисних вибоїв на плановий період (наприклад, рік).
  • графіки гірничо-геометричні — креслення у вигляді планів, розрізів, кривих, які характеризують гірничо-геометричні умови, розміщення корисних копалин у надрах, розміщення їх показників, взаємозв'язок між ними..
  • графік якісного показника покладу — один з видів графічної моделі покладу корисної копалини.
  • графіки зрушення та деформацій — лінії, які зображують у певному масштабі розподіл величин зрушень і деформації земної поверхні або гірських порід на профільній лінії.

Дотичний термін

 • Графічний (рос. графический, англ. graphic, нім. graphisch) — зображений у вигляді графіка; той, що застосовує графік.

Див. також

Література

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.