Густина струму

Зв'язок між струмом і густиною струму

Густина електричного струму

Густина електричного струму — визначається як величина заряду, що протікає через одиничну площу за одиницю часу.

Густина струму векторна величина, напрямок якої визначається напрямком потоку заряду. Вона позначається латинською літерою .

де I — сила струму через поперечний переріз провідника площею S.

У системі SI сила струму вимірюється в амперах. Відповідно, густина струму вимірюється в A/м².

Густина електродного струму

Для випадку нехтувано малого заряджувального струму та однієї електродної реакції — густина електричного струму(j), що проходить через електрод, пов'язана з густиною потоку частинок В рівнянням:

J= nF(NB)/νB,

де n— зарядове число електродної реакції, (NB) — нормальна компонента вектора NB на границі електрод-розчин, νB — стехiометричне число компонента В.

Густина обмінного струму

Термін стосується рівноважних електродних реакцій. Протікання струму через електрод при рівноважному потенціалі не фіксується, однак рівновага є динамічною, отже, електродні реакції відбуваються з однаковими швидкостями в прямому та зворотному напрямках, даючи в результаті нульовий «чистий» струм. Густина обмінного струму реакції є власне тією густиною струму, що в умовах рівноваги однаково протікає в обох напрямках. Швидкість електродної реакції можна виразити через густину струму. Велика густина обмінного струму вказує на швидку електродну реакцію, а мала — на повільну.

Див. також

Джерела

  • І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук, П. П. Луцик Загальний курс фізики: Навчальний посібник у 3-х т. Т.2. Електрика і магнетизм, Київ: Техніка, 2006.
  • Сивухин Д. В. Общий курс физики. т III. Электричество. — М.: Наука, 1977.
  • Глосарій термінів з хімії // Й. Опейда, О. Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет. — Донецьк : Вебер, 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0

Посилання

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.