Гідрохімія України (підручник)

«Гідрохімія України» — підручник для вищих навчальних закладів з гідрологічним, гідрохімічним та гідроекологічним профілями підготовки фахівців, ISBN 5-11004522-4. (Горєв Л. М., Пелешенко В. І., Хільчевський В. К. Гідрохімія України. — К.: Вища школа, 1995. — 307 с.)

«Гідрохімія України»
Обкладинка підручника
Автор Горєв Л.М., Пелешенко В.І., В.К. Хільчевський
Країна Україна
Мова українська
Тема гідрологія, гідрохімія
Видавництво «Вища школа»
Видано 1995
ISBN ISBN 5-11004522-4

  Підручник створено на кафедрі гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Зміст підручника

  У підручнику, який складається з 14 розділів, вперше комплексно розглянуто регіональні закономірності формування, поширення та режиму мінеральних та органічних компонентів хімічного складу різних типів природних вод суші (річок, водосховищ, озер, лиманів), атмосферних опадів, а також вод морів, що омивають Україну.

  Гідрохімія території України є конкретним втіленням регіональної гідрохімії — наукової дисципліни, яка займається вивченням хімічного складу природних вод окремих об'єктів, територій і природних зон, закономірностей їх поширення, формування змін у часі і просторі в причинному взаємозв'язку з хімічними, фізико-хімічними, біологічними, біохімічними і фізико-географічними процесами, що відбуваються в навколишньому природному середовищі.

  В підручнику наведено схему районування території України за умовами формування фізико-хімічних умов у природних водах. Розглянуто хімічний склад атмосферних опадів та вод: річок (основних річкових басейнів та гирлових областей); водосховищ; озер, лиманів, ставків; місцевого стоку (в основному, поверхнево-схилового); підземних (ґрунтових, пластових, мінеральних); морів (Чорного та Азовського). Висвітлено питання: взаємозв'язку хімічного складу різних типів природних вод; стану рівноважних гідрохімічних систем (карбонатно-кальцієвої, карбонатно-магнієвої, сульфатно-кальцієвої); стоку розчинених у природних водах речовин і хімічної денудації; впливу техногенезу на хімічний склад природних вод (промислових, господарсько-побутових та сільськогосподарських стічних вод, радіоактивного забруднення).

  Потреба в кількісній оцінці регіональних закономірностей формування, поширення і режиму розчинених у природних водах речовин, з урахуванням впливу на їх хімічний склад техногенних чинників, пов'язано з практичною реалізацією ключових завдань проблеми раціонального використання, охорони і відтворення водних ресурсів, забезпечення необхідної якості вод.

  Особливістю цього підручника є те, що при з'ясуванні певних закономірностей у різних регіонах України було використано методи систематизації, узагальнення та інтерпретації гідролого-гідрохімічної інформації — ймовірносно-статистичний аналіз, фізичне, аналогове, математичне та імітаційне моделювання. Ці методи були основою під час гідрохімічного картографування хімічного складу різних типів природних вод у їх взаємозв'язку і з урахуванням стану в них рівноважних гідрохімічних систем, розрахунку стоку хімічних речовин з урахуванням антропогенних чинників тощо.

  Поряд з матеріалами, що є підсумком систематизації та узагальнення монографічних праць українських гідрохіміків О. М. Алмазова, А. Є. Бабинця, О. І. Денисової, Л. О. Журавльової, Г. Д. Коненко, Б. О. Скопінцева, у підручнику наведено результати особистих досліджень авторів: (Горєва Л. М. — особливості районування меліоративно-гідрохімічних умов; Пелешенка В. І.- кількісна оцінка взаємозв'язку хімічного складу різних типів природних вод; Хільчевського В. К. — впливу агрохімічних засобів на хімічний склад поверхневих вод).

  Бібліографія

  • Алмазов А. М. Гидрохимия устьевых областей рек. — К.: Изд-во АН УССР, 1962. — 254 с.
  • Гидрология и гидрохимия Днепра и его водохранилищ / А. И. Денисова, В. М. Тимченко, Е. П. Нахшина и др. — К.: Наукова думка, 1989. — 216 с.
  • Горєв Л. М., Пелешенко В. І., Хільчевський В. К. Радіоактивність природних вод. — К.: Вища школа, 1993. — 174 с.
  • Журавлева Л. А. Гидрохимия устьевой области Днепра и Южного Буга в условиях зарегулированного речного стока. — К.: Наукова думка, 1989. — 175 с.
  • Коненко Г. С. Гідрохімія ставків і малих водоймищ України. — К.: Наукова думка, 1971. — 311 с.

  Джерела

  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.