Денотація

Денотація - буквальне значення символу, що визнається більшістю людей в даній культурі.

У семіотиці — поверхове або буквальне значення кодується сигніфікатом, і це означення вірогідніше всього з'явиться в словнику.

У логіці, лінгвістиці і семіотиці, позначення слова або фрази — частина його значення; проте, декілька частин значення, можливо, беруть це ім'я залежно від контрасту:

  • Конотація і денотація є :
    • у основній семантиці і літературній теорії, образотворчими і буквальними значеннями слова, або
    • у філософії, логіці і частинах лінгвістики, інтенсією і розширенням слова

Див. також

  • концепт і денотат
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.