Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт) центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, що існував з 2002 по 2011 роки.

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
Тип орган державної влади
Засновано 2002
Офіс Комітету.

Держспоживстандарт був утворений з метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів шляхом перетворення Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарту України).

Основними завданнями Держспоживстандарту було: забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології та сертифікації, здійснення управління в цій сфері, а також міжгалузевої координації та функціонального регулювання питань захисту прав споживачів, стандартизації, метрології та сертифікації.

Положення про Держспоживстандарт затверджене 2003 року.

Держспоживстандарт був спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері:

Держспоживстандартом видавався науково-технічний журнал «Стандартизація, сертифікація, якість».

Ліквідований 2011 року в ході адміністративної реформи Президента Януковича. На базі Держспоживстандарту створена Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція України).

Після адміністративної реформи центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації стало Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, одним із завдань якого є реалізація державної політики у сфері технічного регулювання — стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, управління якістю.

Розпорядженням[1] Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р визначено, що функції національного органу стандартизації виконує державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»).

Див. також

Примітки

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.