Доктор політичних наук

До́ктор політи́чних нау́к — вищий науковий ступінь у галузі політичних наук. Присуджується на підставі захисту докторської дисертації, яка являє собою сукупність результатів, що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему. Захист дисертації відбувається на відкритому засіданні спеціалізованої вченої ради, що складається з докторів наук, яким Міністерством освіти і науки України надано право розглядати дисертації з певної спеціальності.

Порядок присудження наукового ступеня

Порядок присудження наукового ступеня «доктор наук» визначено Постановою Кабінету Міністрів України[1]. Науковий ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою на підставі прилюдного захисту дисертації особою, яка має науковий ступінь кандидата наук, і затверджується Міністерством освіти і науки України з урахуванням висновку відповідної експертної ради. Докторський ступінь є достатнім, щоб у вищих навчальних закладах посісти місце професора. Докторський ступінь країн СНД і більшості країн Заходу кардинально відрізняється. Ступінь Ph.D. (доктор філософії) приблизно еквівалентний ступеню кандидата наук.

Спеціальності, за якими присуджується науковий ступінь «Доктор політичних наук»

У галузі «Політичні науки» науковий ступінь присуджується за спеціальностями:

  • 23.00.01 — теорія та історія політичної науки;
  • 23.00.02 — політичні інститути та процеси;
  • 23.00.03 — політична культура та ідеологія;
  • 23.00.04 — політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку;
  • 23.00.05 — етнополітологія та етнодержавознавство.

У галузі «Національна безпека» за науковими спеціальностями:

  • 21.03.01 — гуманітарна і політична безпека держави;
  • 21.03.02 — регіональна безпека держави;
  • 21.03.03 — геополітика;
  • 21.04.01 — економічна безпека держави;
  • 21.07.02 — розвідувальна діяльність органів державної безпеки.

Див. також

Примітки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.