Документація

Документа́ція — сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування документації поділяються на бухгалтерські, конструкторські, нормативні, наукові, технічні, товарні тощо.

Вимоги до переліку документів визначаються технічним завданням, до вмісту документів стандартами або додатково та окремо погодженими документами.

Див. також

Джерела

  • Документаційне забезпечення діяльності установи: навч. посіб. / Ж. В. Мина, Н. О. Думанський; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2015. — 187 c.
  • Швецова-Водка Г.М. Загальна теорія документа і книги. — Київ : Знання, 2014. — 405 с. — (Вища освіта ХХІ століття) — ISBN 978-966-346-642-2.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.