Донбас

Донбас — історико-географічний край; один із найрозвинутіших в Україні промислово-енергетичних комплексів зі значними природними ресурсами, потужним виробничим потенціалом.

Донбас розташований на сході України й адміністративно охоплює Донецьку та Луганську області; площа — 53,2 тис. км² (8,8 % площі країни).

Регіон відзначається різноманітністю і багатством копалин. Основні з них: кам'яне вугілля (Донецький вугільний басейн), кам'яна сіль (Артемівське родовище кам'яної солі), калійна сіль (Дніпровсько-Донецький калієносний район), вогнетривкі глини (Часовоярське родовище вогнетривких глин). Основа економіки Донбасу — кам'яне вугілля, яке у невеликих шахтах видобувають з глиб. 50–100 м, глиб. більшості шахт до 200 м, найглибші — до 1 км.

Станом на 2022-й рік частина Донбасу залишається тимчасово окупованою російськими військами.

Література

  • Чумаченко М. Г. Донбас // Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол. : І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ. К. : [б. в.], 2008. — Т. 8 : Дл — Дя. — 716 с. — ISBN 978-966-02-4458-0.
  • Індустріальний Донбас в історії розвитку економіки Наддніпрянської України (друга половина XIX — початок XX ст.) : / І. В. Довжук ; Східноукр. нац. ун-т ім. В Даля. — Луганськ: СНУ, 2009. — 363 с. — ISBN 978-966-590-738-1
  • Історія Донбасу / В.І.Подов, В.С.Курило, Держ. закл. “Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевченка”, 2009. – 300 с.
  • Донбас у процесах українського державотворення // Україна в пошуках себе: національна ідея проблеми розвитку: зб. матеріалів експертів Всеукр. експерт. мережі. — Київ, 2007. — С. 246—258.

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.