Ендосперм

Ендосперм — особлива тканина рослин, що заповнює зародковий мішок і нагромаджує поживні речовини, необхідні для розвитку зародка:

Плоди винограду із вказаним розташуванням ендосперму в насінині
Схема сім'ябруньки: 1 — інтегумент;
2 — нуцеллус; 3 — Ендосперм; 4 — архегоній; 5 — мікропіле

Ендосперм — найбільш поживна частина зерна, що становить 78-84% від його маси.[1]

Ендосперм — триплоїдна запасальна тканина насіння, що формується у покритонасінних після злиття центрального ядра та одного з сперміїв.

Будова

Клітини ендосперму ізодіаметричні, з тонкими стінками, виповнені поживними речовинами. Відповідно до основної форми накопичення поживних речовин і консистенції розрізняють ендосперм борошнистий, маслянистий, білковий (запасаються відповідно вуглеводи, ліпіди, білки). За цитологічною будовою розрізняють ендосперм нуклеарний (ядерний) і целюлярний (клітинний).

Формування ендосперму

Формування ендосперму починається відразу після злиття спермія та центрально ядра, але розвиток нуклеарного, розповсюдженого у однодольних і частково дводольних, і целюлярного ендосперму різний.

В першому випадку початкові стадії поділу клітин, які відбуваються переважно в пристінному шарі, не супроводжуються закладанням клітинних стінок, а весь внутрішній вміст, разом із зародковим мішком, виповнюється цитоплазмою, багатою на поживні речовини. Класичним прикладом є насіння кокосової пальми. Таку ж консистенцію має ендосперм всередині зернівки злаків в так звану фазу молочної стиглості насіння. Після цього поділ клітин продовжується, але не лише в пристінному шарі, а й по всьому об'єму насінини, поділ відбувається одночасно із закладанням клітинних стінок (супроводжується цитокінезом), доки все внутрішнє середовище насінини не виповниться щільною запасаючою тканиною - ендоспермом.

При формуванні ендосперму целюлярної будови поділ ядер супроводжується поділом клітин.

Примітки

  1. Зайцева Г. Т., Горпинко Т. М. Технологія виготовлення борошняних кондитерських виробів : Підруч. для проф.-техн. навч. закладів. - К. : Вікторія. 2002. - 400 с. ISBN 966-95870-6-9

Література

  • Арциховский В. М.,. Эндосперм // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
  • Endosperm: Developmental and Molecular Biology
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.