Ефект Томсона

Ефект Томсона — явище нагрівання або охолодження провідника зі струмом в умовах існування градієнта температури.

Ефект Томсона характеризується коефіцієнтом Томсона.

Виділення або поглинання тепла можна записати у вигляді

,

де dQ кількість теплоти, яка виділяється або поглинається на ділянці провідника dx, I сила струму, Т температура, σ — коефіцієнт Томсона. Ця формула не враховує джоулевого тепла, яке виділяється при проходженні струму в провідниках і пропорційне квадрату сили струму (див, закон Джоуля-Ленца).

При проходженні струму через неоднорідно нагрітий провідник носії заряду переходять із області високої температури, де вони мають більшу енергію, в область низької температури, або навпаки. При цьому їм потрібно або отримати енергію від коливань ґратки, охолоджуючи її, або віддати енергію коливанням ґратки, нагріваючи її.

У загальному випадку, кількість тепла, що виділяється в об'ємі dV, визначається співвідношенням:

.

Примітки

    Див. також

    Джерела

    • Сивухин Л. В. (1977). Общий курс физики. Том III. Электричество. Москва: Наука.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.