Живий переріз

Живи́й пере́різ (пере́тин) (рос. живое сечение; англ. free cross-sectional area, open area; нім. freier Querschnitt m, wirksame Fläche f):

  1. У гідравліці — поверхня, проведена нормально до ліній течії й розміщена в середині потоку. Можуть існувати системи кривих ліній течії, до яких неможливо провести ортогональну поверхню. При плавно-змінному русі рідини живий переріз вважається плоским і рівним площі поперечного перерізу потоку.
  2. У гідрології — частина водного перерізу, де спостерігається течія води[1].
  3. У металургії — площа перерізу зразка чи виробу за вирахуванням її частини, зайнятої тріщинами, порами та іншим несуцільним матеріалом.
  4. У конструкціях сит для грохочення — частка площі отворів сита до всієї площі сита в %, яка визначається, наприклад, емпірично методом "на просвіт".

Див. також

Примітки

  1. ДСТУ 3517-97 Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять.

Джерела

  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. Д. : Донбас, 2004. — Т. 1 : А  К. — 640 с. — ISBN 966-7804-14-3.
  • Колчунов В. І. Теоретична та прикладна гідромеханіка: Навч. Посібник. — К.:НАУ, 2004. — 336с. ISBN 966-598-174-9
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.