Заплава

Запла́ва — частина річкової долини, що лежить вище від меженевого рівня води в річці й періодично затоплюється під час повені.

Заплава річки Вирва (на передньому плані — стариця)
Заплава рівнинної річки

Утворюється майже на всіх рівнинних річках та гірських річках, крім ділянок з порогами й водоспадами та вузьких ущелин. Формування заплави — це етап розвитку річкової долини: завершено вироблення поздовжнього профілю рівноваги, глибинна ерозія змінилась боковою, і через цю ерозію розширилась річкова долина. Заплава утворюється через зміщений меандр униз по течії, а початок її формування — прируслова обмілина при опуклій частині руслової звивини. У річковій долині завдяки тривалій через довгу еволюцію виникає заплава, а долина стає на взір як скриня.

Основна частина заплави — центральна заплава. Там у повінь відкладаються дрібні глинисті частинки алювію, дрібнозернисті піски та супіски.

Заплава належить до досить динамічних форм рельєфу. Через руслові процеси переміщається алювій та утворюються прируслові обмілини й прируслові вали (розмежовують річище й знижену частину заплави). Рельєф заплави ускладнений прирусловими валами, гривами, старицями, дюнами, останцями першої надзаплавної тераси та іншими елементами.

Щодо характеру рельєфу заплави розрізняють:

  • сегментні (характерні для меандруючих, рівнинних річок);
  • паралельно-гривисті (переважно однобокі, формуються у великих річках, зокрема в Дніпра, з широкими долинами й зміщені в правий або лівий бік берега, де часто утворюються озера);
  • обваловані (характерні переважно для передгірних нахилених рівнин).

Класифікація заплав щодо будови:

Рослинність заплав переважно лучна, поширені чагарники; центральні та притерасні заплави великих річок часто вкриті ділянками заплавних лісів. Різноманітний тваринний світ заплав, особливо птахів.

Джерела

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.