Річкова долина

Річкова́ доли́на — лінійно витягнута від'ємна форма рельєфу, утворена дією постійного водотоку. Розмір такої долини залежать від водності річки, яка визначається площею та особливостями басейну.

Розрізняють головні й бокові долини, які разом утворюють систему долин кількох порядків. У плані річкові долини найчастіше мають звивисту форму, їм властиве поступове розширення від верхів'їв до пониззя або чергування розширених та вузьких ділянок. Основними компонентами річкової долини є дно, що включає річище (русло) та заплаву, і схили терасовані або нетерасовані.

Залежно від профілю поперечного розрізу розрізняють такі річкові долини:

Річкові долини на території України мають різні типи поперечного профілю. Це залежить від складного взаємовпливу ерозійної та акумулюючої діяльності водотоків, ендогенних процесів, літології гірських порід тощо.

Скидова долина — річкова долина, розташована вздовж лінії скиду. Один з видів тектонічних долин.

Джерела

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.