Зсув

У механіці:

  • Зсув — вид деформації, при якому величина зміщення кожної точки тіла зростає в напрямку, перпендикулярному напрямку зміщення.

Зсув

В геології:

В інформатиці:

У фізиці:

системі. Відповідно хімічна рівновага зсувається в сторону реактантів чи продуктів.

  • У спектроскопії — зміщення спектра поглинання або випромінення сполуки порівняно з певним зразком під дією

структурних або зовнішніх факторів (вплив середовища, температури тощо).

У теорії коливань:

  • Фазовий зсув — зміна фази коливного процесу або різниця між фазами двох коливних процесів.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.