Кваліфікація

Кваліфіка́ція (від англ. Quality - якість)  — це:

  1. наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії;
  2. рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.

Поняття кваліфікація в Міжнародній стандартній класифікації професій

Поняття кваліфікація визначено в Міжнародній стандартній класифікації професій - 2008 як «здатність працівника виконувати конкретні завдання та обов'язки в рамках конкретної роботи».

Відповідно до цілей МСКП-08 використовуються два параметри кваліфікації для розподілу занять по групах: рівень кваліфікації і кваліфікаційна спеціалізація.

Рівень кваліфікації

Поняття рівень кваліфікації визначено як "показник складності та обсягу завдань і обов'язків, що виконуються в рамках заняття". Рівень кваліфікації визначають в робочому порядку з урахуванням одного або декількох з наступних факторів:

  • характер роботи, що виконується в рамках певного заняття, в зв'язку з типовими завданнями і обов'язками, визначеними для кожного рівня кваліфікації в МСКЗ-08;
  • рівень формальної освіти відповідно до визначення Міжнародної стандартної класифікації освіти, необхідний для кваліфікованого виконання відповідних завдань і обов'язків;
  • обсяг неформального навчання за місцем роботи та / або попереднього досвіду роботи для аналогічного заняття, необхідний для кваліфікованого виконання таких завдань і обов'язків.

Кваліфікаційна спеціалізація

Кваліфікаційна спеціалізація розглядається в рамках чотирьох понять:

  • область необхідних знань;
  • використовувані інструменти і машини;
  • оброблювані або використовуються матеріали;
  • види вироблених товарів або послуг.

Див. також

Джерела

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.