Класична фізика

Класи́чна фі́зика — розділи фізики, що не включають квантову механіку й теорію відносності.

Основою класичної фізики є класична механіка. До неї зараховують теж електромагнетизм, оптику, термодинаміку і статистичну механіку, яка базується на класичній механіці.

Добре описуючи явища макроскопічного світу, класична фізика виявилася неспроможною пояснити відкриті на початку 20-го століття нові явища: існування електрона, радіоактивність тощо. Відкриття Планком кванта світла і побудова спеціальної теорії відносності Ейнштейном ознаменували початок нової ери в фізиці.

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.