Коефіцієнт інтенсивності напружень

Коефіцієнт інтенсивності напружень, КІН, K використовується у лінійній механіці руйнування для опису полів напружень поблизу вершини тріщини. Саме визначення K виникло з розгляду завдання про напруження в тілі з тріщиною. Поле напружень у вершини тріщини має сингулярність виду , де r - відстань від вершини тріщини до точки, напруження в якій розглядаються; іншими словами, K є мірою сингулярності напружень в околиці тріщини.

Розмірність K в системі ISQ - Пам.

Якщо у двох тіл з тріщинами однакові значення K, то поля напружень в околиці тріщини будуть однаковими. Ірвін припустив, що умову початку розповсюдження тріщини можна сформулювати як умову досягнення напруженнями критичного значення, сформулювавши тим самим силовий критерій крихкого руйнування.

Силовий критерій зв'язує значення K для даного тіла з тріщиною з критичним значенням КІН, що є характеристикою матеріалу. При статичному навантаженні - К, який отримав назву критичного КІН або в'язкості руйнування.

Позначення

Індекси справа внизу використовуються для позначення умов навантаження:

 • Kc - критичний коефіцієнт інтенсивності напружень при плоскій деформації - значення інтенсивності напружень, при якому розповсюдження тріщини стає швидкодіючим на ділянках тонших, ніж ті, в яких переважає плосконапружений стан.
 • KI - коефіцієнт інтенсивності напружень для умов навантаження, при яких краї тріщини зміщуються у напрямі нормалі до площини тріщини (також відома як відкриваюча (I) мода деформації).
 • KIc - критичний коефіцієнт інтенсивності напружень I моди деформацій.
 • KII - коефіцієнт інтенсивності напружень для умов навантаження, при яких краї тріщини зміщуються в площині тріщини (також відома як подовжньо-зсувна (II) мода деформації).
 • KIIc - критичний коефіцієнт інтенсивності напружень II моди деформацій.
 • KIII - коефіцієнт інтенсивності напружень для умов навантаження, при якому краї тріщини зміщуються в площині тріщини нормально щодо напряму її розповсюдження (також відома як поперечно-зсувна (III) мода деформації).
 • KIIIc - критичний коефіцієнт інтенсивності напружень III моди деформацій.
 • KId - динамічна в'язкість руйнування. В'язкість руйнування, визначувана при динамічному навантаженні; використовується для апроксимації Kс для дуже в'язких матеріалів.
 • KISCC - граничний коефіцієнт інтенсивності напружень при корозії під напругою. Критичних значень набуває в особливих умовах.
 • KQ - тимчасове значення в'язкості руйнування при плоскій деформації.
 • Kth - гранична інтенсивність напружень для тріщиноутворення від корозії під напруженням. Критична інтенсивність напружень на початку тріщиноутворення від корозії під напруженнями за певних умов.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.