Конструкція

Констру́кція (лат. constructio, від con — «разом», «з» та struere — «будувати») може означати:

1) Конструкція виробу — сукупність властивостей виробу, яку характеризують склад його частин, призначеність, взаємна розташованість, форма, розміри і матеріали складових частин та види з'єднання їх між собою[1].

2) Будівельні конструкції — елементи будівлі або споруди, що виконують тримальні, загороджувальні або сумісні функції Споруда складної будови, а також окремі її частини[2].

 • Елемент конструкції — складова частина будівельної конструкції, наприклад, віконна рама, дверна стулка (полотно), брусок перемички, балка, плита, ребро, сполучення (зв'язки) між колонами, капітель колони тощо.
 • Тримальна конструкція — елемент будівельної конструкції, що сприймає і витримує постійну чи тимчасову навантагу, зокрема й навантагу від інших частин конструкції[3].
 • Загороджувальні конструкції — будівельні конструкції призначені для ізоляції внутрішніх об'ємів у будівлях і спорудах від зовнішнього середовища або між собою.
 • Конструкції суміщені — будівельні конструкції, що виконують одночасно тримальні та загороджувальні функції.

3) Мовна конструкція — словосполука, словосполучення, якому властиві певні граматичні зв'язки, певна граматична будова.

 • Синонімічні конструкції.

4) Конструкція у мовах програмування — формат (структура, загальний вигляд) оператора.

Примітки

 1. ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять.
 2. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.
 3. ДСТУ 3892-99 Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів. Терміни та визначення.

Джерела

 • Протокол № 7 письмового голосування науково-технічної комісії з питань термінології при Держстандарті України від 15.10.2002.
 • «Конструкція» в Академічному тлумачному словнику української мови в 11 томах. Т. 4, С. 266.
 • Бучинський М.Я., Горик О.В., Чернявський А.М., Яхін С.В. ОСНОВИ ТВОРЕННЯ МАШИН / [За редакцією О.В. Горика, доктора технічних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України]. – Харків : Вид-во «НТМТ», 2017. — 448 с. : 52 іл. ISBN 978-966-2989-39-7
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.