Навантаження

Наванта́ження (також наванта́га[1][2]) (рос. нагрузка, англ. load, нім. Belastung f) — багатозначний термін, що в залежності від контексту може означати:

Кількість (маса, об'єм, обсяг) оброблювального матеріалу, який надходить на апарат або транспортний пристрій за одиницю часу. Звичайно для сипких матеріалів одиницею вимірювання навантаження є т/год, для розріджених матеріалів, пульп, суспензій м3/год. Крім того, виділяють термін питоме навантаження, наприклад, на збагачувальний апарат, під яким розуміють навантаження на одиницю характерного для даного апарата розміру: — для відсаджувальних машин, грохотів, фільтрів тощо — т/год на 1 м² робочої площі;

- для важкосередовищних сепараторів (іноді також для відсаджувальних машин) — т/год на 1 м ширини робочого відділення;

- для флотаційних машин — м³/год на 1 м³ об'єму флотаційної камери;

- для згущувачів, гідравлічних класифікаторів, відстійників тощо — м³/год на 1 м² дзеркала поверхні пульпи чи суспензії.

Величина питомого навантаження має суттєве значення як показник, що тісно пов'язаний з технологічною ефективністю розділення мінеральних сумішей, зокрема має граничні значення, за яких процес може відбуватися з достатньою для практики ефективністю.

 1. Дія або сукупність дій, операцій до значення «навантажити», «навантажувати». Наприклад, у кар'єрах розрізняють нижнє навантаження, за якого транспортний горизонт знаходиться на рівні горизонту стояння навантажувальної машини чи нижче його.
 2. Зовнішні сили або моменти. Враховуються при розрахунку споруд і окремих конструкцій, роботі двигунів тощо.
 3. Електричне навантаження:

Приклади та різновиди

 1. Навантаження вібраційне (рос. нагрузка вибрационная; англ. vibratory load; нім. Vibrationsbelastung f) — при свердловинному видобуванні корисних копалин — навантаження, яке зумовлене механічними коливаннями, наприклад, у колоні насосних штанг нафтових свердловин.
 2. Навантаження змінне (рос. нагрузка переменная; англ. variable load, нім. Wechsellast f) — навантаження, яке в перебігу часу може набувати різних значень. Мінливе, непостійне навантаження. Приклади:
  • У морських гірничих технологіях дедвейтне навантаження плавучої платформи на відміну від нормальної водотоннажності при завантаженому баласті; створюється за рахунок вантажу труб різного асортименту, глинопорошку та сухого цементу, палива, бурового розчину та питної води. Дивись також навантаження змінне палубне (нижче).
  • При бурінні — навантаження на буровий інструмент, яке залежить від властивостей гірської породи.
 3. Навантаження монтажне (рос. нагрузка монтажная; англ. erection load; нім. Montagebelastung f) — при свердловинному видобуванні — навантаження на буровий верстат, що виникає внаслідок піднімання або опускання вежі.
 4. Навантаження змінне палубне (рос. нагрузка палубная переменная; англ. variable deck load; нім. Wechseldeckbelastung f) — у морських гірничих технологіях — вага непостійно встановленого на палубі устаткування, складів, баласту тощо, яку бурове устатковання здатне витримувати.

Дотичні терміни

Навантажувальні роботи (рос. погрузочные работы, англ. loading operations, нім. Ladearbeiten f pl) — сукупність операцій з переміщення матеріалів, устаткування та іншого — у транспортні засоби. У логістиці використовується також термін завантаження (логістичне).

Див. також

Джерела

Примітки

 1. Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови (термінологія процесових понять). — К.: Вирій, Сталкер, 1997. — 256 с.
 2. Навантага // Словник української мови : в 11 т. — К. : Наукова думка, 1970—1980.
 3. Електричне навантаження. illustrationprize.com. Процитовано 3 квітня 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.