Контекст

Контекст (лат. contextus — тісний зв'язок, сплетення) — термін, який використовується у багатьох наукових дисциплінах, тому його точне значення залежить від галузі застосування.

Контекст
Наука, що вивчає об'єкт семіотика, мовознавство, соціологія і антропологія
Ідентифікатор ISOCAT 1792

У мовознавстві

У мовознавстві — відрізок, частина тексту писемної чи усної мови з закінченою думкою, який дає змогу точно встановити значення окремого слова чи виразу, що входять до його складу.

У художньому творі естетичне навантаження кожного елемента тексту визначає близький контекст (фрази, епізоди, ситуації) та широкий контекст (твору, творчості письменника).

У ширшому значенні контекст — середовище, в якому існує об'єкт (наприклад, «Бібліотека і книга в контексті часу»). З формального погляду контекст є певною системою відліку, простором імен.

Контекстуальний (від фр. contextuel) — зумовлений контекстом (наприклад, Контекстуальні синоніми).

В археології

В археології поняття контексту вживають у подібному значенні: взаємне розташування всіх речей і споруд у культурному шарі. Врахування контексту дозволяє зрозуміти особливості знахідок. Як стверджується в методичних рекомендаціях Харківського науково-методичного центру охорони культурної спадщини: «Неточна фіксація контексту тих або інших залишків може стати причиною їх віднесення не до того компоненту (шару), до якого вони належать насправді, і відповідно — до помилкового датування та інтерпретації. Навіть незначне зміщення місця знахідки в межах одного шару може призвести до неправильних наукових висновків»[1].

В інформатиці

В інформатиці, математичній лінгвістиці, розпізнаванні образів, теорії штучного інтелекту у статтях, див. також списки літератури:

  • І. І. Завущак, Є. В. Буров. Методи опрацювання контексту в інтелектуальних системах // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, № 872, 2017. стор. 121—130, список посилань 21 назва
  • Patrick Brézillon. Context in Artificial Intelligence: I. A Survey of the Literature // Computer & Artificial Intelligence, vol. 18, no. 4, 1999. pp. 321—340, 56 посилань
  • Anind K. Dey. Understanding and Using Context // Personal and Ubiquitous Computing, vol. 5, № 1, 2001. pp. 4-7

Література

Посилання

Примітки

  1. Обласний комунальний заклад “Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини” (2013). Класифікація об’єктів археологічної спадщини та специфіка їх охорони. Методичні рекомендації (укр.). Харків: Департамент кульутри і туризму Харківської обласної державної адміністрації. с. 7, 9.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.