Культура поведінки

Культу́ра поведі́нки — це сукупність сформованих, соціально значущих якостей особистості, щоденних вчинків людини в суспільстві, що ґрунтуються на нормах моралі, етики, естетики та культури[1].

Структура

Суттєві ознаки культури поведінки у процесі дослідження визначила педагог Ніна Хамська[2]. До них належать:

 • відповідальність як своєчасне і відповідальне виконання своїх обов'язків і моральних вимог, активні й ініціативні дії, повага до прав і свобод, допомога і підтримка інших, самокритичність та саморегуляція своєї поведінки, протидія злу та насиллю;
 • справедливість як чесність і щиросердність у взаєминах, правдивість, об'єктивність в оцінці себе та інших, самокритичність; повага людської гідності, шана до людини, прагнення не чинити незручностей і неприємностей, ставлення до інших як до унікальної особистості, коректність, самоповага, турбота про розвиток своєї духовної і фізичної культури;
 • людяність як любов до людини, повага її гідності, чуйність і турбота про інших, вміння дякувати і каятись;
 • миролюбність як доброзичливість толерантність, поблажливість, уміння доходити консенсусу, вміння прощати, просити вибачення;
 • милосердя як доброта, співчуття і допомога ближньому, лагідність, співпереживання.

Функції

Головне призначення культури поведінки в тому, щоб сприяти найбільш адекватному вираженню моральних почуттів людини, пробуджувати в ній моральну рефлексію, забезпечувати психологічний комфорт спілкування, породжувати взаємну доброзичливість, ввічливість, толерантність. Необхідно виховувати у дітей, підлітків, молоді таку культуру поведінки, в якій виявляється і загальна внутрішня культура, і морально-етичні вимоги суспільства.

В різні культурно-історичні епохи, в різних країнах і серед різних соціальних груп населення культура поведінки значною мірою визначається загальноприйнятими нормами культури в суспільстві. Вона не зводиться до формального дотримання етикету, а становить важливу частину морального фонду особистості. Культура поведінки є дієвим вираженням таких моральних якостей, як гуманізм, громадянськість, почуття власної гідності, що виявляється у людини повсякденно і в різних умовах соціуму.

Культура поведінки включає низку умінь та навичок, що допомагають у правильній організації розумової та фізичної праці індивіда.

Див. також

Примітки

 1. Кремен, Василь (2008). Енциклопедія освіти. Київ: Jurinkom Inter. ISBN 9789666672813. OCLC 239708058.
 2. Хамська, Ніна (1997). Виховання моральних основ культури поведінки підлітків у позаурочній діяльності. Київ.

Література

 • Безруких М. М. Я и другие Я или Правила поведения для всех. — М., 1991
 • Білоусова В. О., Говорун Т. В., Кисельова Н. Й. Виховання культури поведінки учнів. — К., 1986
 • Волченко Л. Б. Гуманность, деликатность, вежливость и этикет. — М., 1992
 • Корніяка О. М. Мистецтво ґречності. — К., 1995
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.