Лінгвостилістика

Лінгвостилі́стика — наука про стильові різновиди мови, що визначені умовами, метою спілкування, мовними засобами і мірою їх використання.

Завдання лінгвостилістики полягають у визначенні специфіки кожного із стильових різновидів, їхньому розмежуванні, встановленні умов функціонування і взаємодії стилів.

Джерела

В українському мовознавстві найповніший перелік праць із лінгвостилістики представлено у виданні Українська лінгвостилістика ХХ – початку ХХІ ст.: система понять і бібліографічні джерела. — К.: Грамота, 2007. — 368 с. — проекті відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України (виконавці — С. Я. Єрмоленко (керівник), С. П. Бибик, Т. А. Коць, Г. М. Сюта, С. Г. Чемеркін та ін.)

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.