Магнітний момент

Магнітний момент векторна величина, що характеризує взаємодію тіла з магнітним полем. Найпростішою фізичною системою, що має магнітний момент є елементарне коло електричного струму. Магнітний момент атома визначається рухом електронів довкола ядра (орбітальний момент), спіном електронів і магнітним моментом атомного ядра. Магнітний момент вимірюється в Ам2 або Дж/Тл (SI), або ерг/Гс (СГС), 1 ерг/Гс = 10−3 Дж/Тл.

Постійний магніт — найпростіший приклад магнітного диполя.

Магнітний момент системи зарядів

Магнітний дипольний момент системи зарядів , які рухаються зі швидкістю визначається[1] як

,

де c швидкість світла.

Напруженість магнітного поля на великій віддалі R від системи зарядів визначається, як

,

де  — одиничний вектор у напрямку до точки, в якій визначається поле.

Енергія магнітного моменту в зовнішньому магнітному полі

В зовнішньому магнітному полі з магнітною індукцією , енергія U магнітного моменту визначається формулою

В магнітному полі магнітний момент намагається розвернутися таким чином, щоб зробити цю енергію мінімальною.

Квантова механіка

У квантовій механіці величина магнітного моменту визначається через величини кутового моменту і спіну через гіромагнітне співвідношення. Магнітний момент, зумовлений спіном, призводить до існування феромагнітних матеріалів, а, отже, постійних магнітів.

Див. також

Література

  • Глосарій термінів з хімії // Й. Опейда, О. Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет. — Донецьк : Вебер, 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0

Примітки

  1. Формула приведена в системі СГС, в якій магнітний момент має ту ж розмірність, що й дипольний електричний момент
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.