Момент часу

Момент часу — точка на часовій осі. Про події, що відповідають одному моменту часу, говорять як про одночасні.

Фундаментальна роль цього поняття для формування просторово-часових уявлень розкрита Альбертом Ейнштейном у спеціальній теорії відносності.

Говорити про одночасність перебігу подій можна лише для якоїсь конкретної системи координат.

Див. також

Література

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.