Нотаріус в Україні

Нотаріус в Україні — це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві або незалежну професійну нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Запит «Нотаріат України» перенаправляється сюди; на цю тему потрібна окрема стаття

Станом на серпень 2013 в Україні працює близько 7 тис. нотаріусів.[1]

Нормативно-правові основи нотаріальної діяльності

Правовою основою діяльності нотаріату є Конституція України, Закон України "Про нотаріат, Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, інші нормативно-правові акти.

Форми роботи нотаріусів

Нотаріуси можуть бути як приватними, так і державними (перші є самозайнятими особами, а другі працюють у державних нотаріальних конторах).

Правовий статус нотаріуса

Права нотаріуса

 • витребувати від підприємств, установ і організацій відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій;
 • одержувати плату за надання додаткових послуг правового та технічного характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також за вчинення приватними нотаріусами нотаріальних дій;
 • складати проекти угод і заяв, виготовляти копії документів та виписки з них, а також давати роз'яснення з питань вчинення нотаріальних дій і консультації правового характеру. Чинним законодавством нотаріусу можуть бути надані й інші права.

Обов'язки нотаріуса в Україні

 • здійснювати свої професійні обов'язки відповідно до цього Закону і принесеної присяги, дотримуватися правил професійної етики;
 • сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз'яснювати права і обов'язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду;
 • зберігати в таємниці відомості, одержані ним у зв'язку з вчиненням нотаріальних дій;
 • відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності законодавству України або міжнародним договорам;
 • вести нотаріальне діловодство та архів нотаріуса відповідно до встановлених правил;
 • дбайливо ставитися до документів нотаріального діловодства та архіву нотаріуса, не допускати їх пошкодження чи знищення;
 • надавати документи, інформацію і пояснення на вимогу Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі при здійсненні ними повноважень щодо контролю за організацією діяльності та виконанням нотаріусами правил нотаріального діловодства;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень;
 • виконувати інші обов'язки, передбачені законом.

Перелік нотаріальних дій

Нотаріуси вчиняють такі нотаріальні дії:

 1. Посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності тощо);
 2. Вживають заходів щодо охорони спадкового майна;
 3. Видають свідоцтва про право на спадщину;
 4. Видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя;
 5. Видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів);
 6. Видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися;
 7. Провадять опис майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або місце перебування якої невідоме;
 8. Видають дублікати нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса;
 9. Накладають та знімають заборону щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації;
 10. Засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них;
 11. Засвідчують справжність підпису на документах;
 12. Засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на іншу;
 13. Посвідчують факт, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту;
 14. Посвідчують факт, що фізична особа є живою;
 15. Посвідчують факт перебування фізичної особи в певному місці;
 16. Посвідчують час пред'явлення документів;
 17. Передають заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам;
 18. Приймають у депозит грошові суми та цінні папери;
 19. Вчиняють виконавчі написи;
 20. Вчиняють протести векселів;
 21. Вчиняють морські протести;
 22. Приймають на зберігання документи.

На нотаріусів може бути покладено вчинення інших нотаріальних дій згідно із законом.

Умови зайняття посади нотаріуса

Нотаріусом може бути:

 1. Громадянин України;
 2. Має повну вищу юридичну освіту;
 3. Володіє державною мовою;
 4. Має стаж роботи в сфері права не менш, як 6 років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори — не менш як три роки;
 5. Склав кваліфікаційний іспит;
 6. Отримав свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю.

Не може бути нотаріусом особа, яка:

 1. Має судимість;
 2. Обмежена у дієздатності або визнана судом недієздатною.

Обмеження для нотаріуса Нотаріусу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб. Нотаріус не може займатися:

 • підприємницькою, адвокатською діяльністю;
 • бути засновником адвокатських об'єднань;
 • перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб;
 • виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності.

Присяга нотаріуса

Особа, якій вперше надається право займатися нотаріальною діяльністю, в Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управліннях юстиції в областях, містах Києві та Севастополі в урочистій обстановці приносить присягу такого змісту: «Урочисто присягаю виконувати обов'язки нотаріуса чесно і сумлінно, згідно з законом і совістю, поважати права і законні інтереси громадян і організацій, зберігати професійну таємницю, скрізь і завжди берегти чистоту високого звання нотаріуса».

Контроль за діяльністю приватного нотаріуса

Перевірка організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства здійснюють:

 1. Міністерство юстиції України;
 2. Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим;
 3. Головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

Порядок проведення перевірки затверджується Міністерством юстиції України.

Нотаріат України

Нотаріа́т Украї́ни — це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені Законом України «Про нотаріат», з метою надання їм юридичної вірогідності.

Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах або займаються приватною нотаріальною діяльністю.

Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу.

У населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування.

Вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним законодавством, — на дипломатичні представництва України.

Станом на серпень 2013 в Україні працює близько 7 тис. нотаріусів.[1]

В Україні створено самоврядну професійну організацію нотаріусів – Нотаріальну палату України. Таке рішення одностайно було прийнято на Першому установчому з'їзді нотаріусів України, який відбувся 29 березня 2013 року в м.Києві. Під час З’їзду було затверджено Статут новоствореної організації, обрано її президента та сформовано склад керівних органів НПУ.

Приєднано вміст Нотаріат України. Див Обговорення:Нотаріат України.

Див. також

Примітки

Джерела

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.