Опейда Йосип Олексійович

Йосип Олексійович Опейда (нар. 21 квітня 1942, Польща) — вчений-хімік, доктор хімічних наук, професор, соросівський професор, дійсний член НТШ, лауреат державної премії України в області науки та техніки

Опейда Йосип Олексійович
Народився 21 квітня 1942(1942-04-21) (79 років)
Лемешів, Холмське воєводство
Діяльність хімік
Ступінь доктор хімічних наук

Біографія

У 1958 р. закінчив Млинівську середню школу (Рівненська область) і вступив на хімічний факультет Львівського університету, який закінчив в 1963 р. і у 1965-66 працював завідувачем лабораторії кафедри фізичної хімії.

З 1966 по 1969 навчався в аспірантурі при кафедрі фізичної хімії Донецького університету. У 1969 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1969 по 1973 працював старшим викладачем, потім доцентом кафедри фізичної хімії Донецького університету. У 1972 здобув вчене звання доцента.

З 1973 по 2014 рік працював в Інституті фізико-органічної хімії та вуглехімії НАН України старшим науковим співробітником, заступником керівника відділу, з 1981 року завідувачем відділу, з 1989 року — заступником директора інституту з наукової роботи.

У 1982 році захистив докторську дисертацію, в 1985 році здобув вчене звання професора.

З грудня 2014 р., переведений на посаду головного наукового співробітника у Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ НАН України (м Львів).

Наукові інтереси Й. О. Опейди зосереджені на вивченні механізму та кінетики радикальних гомолітичних реакції, математичному моделювання кінетики складних хімічних процесів, дослідженні зв'язку між структурою та реактивністю радикалів в реакціях відриву атома водню та приєднання по подвійному зв'язку, дослідженні органокаталізу та нанокаталізу в реакціях окиснення молекулярним киснем, упорядкуванні сучасної хімічної термінології.

Наважливіші наукові досягнення

 •  — отримання узагальнених закономірностей при описі кінетики ланцюгових реакцій в сумішах;
 •  — отримання нових закономірностей, що пов'язують структуру радикалів та молекул з їх реактивністю в гомолітичних реакціях;
 •  — підготування тримовних тлумачних термінологічних словників, що охоплюють сучасну хімічну термінологію;
 •  — розробка та впровадження (ВО «Азот» Навої, Узбекистан) високоефективної технології багатотоннажного отримання епоксидних смол особливої чистоти.

Опубліковано понад 300 наукових статей, 10 книг, 7 винаходів.

Й. О. Опейда є членом редколегій хімічних журналів, та членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій. Підготував 21 кандидата та 5 докторів хімічних наук. З 1969 р по нинішній час викладає провідні курси на хімічному факультеті Донецького національного університету — математичне та комп'ютерне моделювання в хімії, квантову хімію, хімічну кінетику, будову речовини, спецкурси з кінетики хімічних реакцій, теорії реактивності хімічних сполук та використанню комп'ютерів в хімічних дослідженнях.

Нагороджений: грамотою Верховної Ради України, відзнакою Президії НАН України „За підготовку наукової зміни” .

Вибрані праці

 • Кучер Р. В., Опейда Й. О., Туровський А. А. Реакцiйна здатнiсть радикалiв i молекул в гомолiтичних реакцiях. — К.: «Наукова думка», 1972.-159 c.
 • Кучер Р. В., Опейда И. А. Соокисление органических веществ в жидкой фазе. — К.: «Наукова думка», 1989.- 208 с
 • Опейда Й. О., Швайка О. П. Тлумачний термінологічний словник з органічної та фізико-органічної хімії. К.: «Наукова думка», 1996. — 532с.
 • Шредер Г., Опейда Й., Рибаченко В. Прикладна супрамолекулярна хімія / ДонНУ.– Донецьк: «Юго-Восток», 2005. — 267с
 • Опейда Й., Швайка О. Глосарій термінів з хімії / ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України, ДонНУ.— Донецьк: «Вебер», 2008.— 758 с.
 • Опейда Й. О. Методологія фізико-хімічних досліджень// Донецьк: ДонНУ, 2012. — 142 с
 • Опейда Й. О. Математичне та комп'ютерне моделювання в хімії: підручник / Й. О. Опейда. — Вінниця: ДонНУ, 2015. — 388 с.

Джерела

Література

 • Календар знаменних і пам'ятних дат Донецької області. 2012 рік [Текст] / Донец. облдержадмін., упр. культури і туризму, Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської; уклад. І. В. Гайдишева; ред. Т. С. Литвин; наук. ред. Н. П. Авдєєнко, Н. В. Петренко; відп. за вип. Л. О. Новакова, засл. працівник культури України. — Донецьк: Сх. вид. дім, 2011. — 113 с.
 • Хроніка Донецького відділення Наукового Товариства ім. Шевченка / Упорядник і редактор В. С. Білецький. — Донецьк: НТШ, 2012. — Число 2. — 192 с.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.