Переговори

Перегово́ри (іноді помилково[1] перемовини) дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення сумісного рішення.

Сутність терміну

Мистецтво переговорів — один з ключових аспектів конкурентноздатності компаній. Переговори також є найважливішим інструментом врегулювання різниці позицій сприйняття, при чому не лише між компаніями, але й всередині них.

Комерційні переговори — переговори на тему будь-яких ресурсів (гроші, матеріальні цінності, часові та людські ресурси тощо). У вузькому сенсі під комерційними переговорами розуміють переговори на тему збуту та поставок, купівлі та продажу.

Функції переговорів: інформаційно-комунікативна, досягнення домовленостей, регулювання, контроль, координація дій.

Виділяють два підходи до переговорів: а) конфротаційний, який має суб'єкт-об'єктивний характер, — це протистояння сторін, їхня впевненість в тому, що треба здобути перемогу за будь-яку ціну, а відмова від неї — це поразка.

б) партнерський, який має суб'єкт-суб'єктивний характер, — це спільний аналіз проблеми, в результаті якого учасники шукають найкращі, найбільш взаємовигідні варіанти розв'язання проблеми.

Див. також

Примітки

Джерела

Посилання

Література

  • Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб. [для студентів, аспірантів і викл. вищ. закл. освіти України] / Г. І. Луцишин ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2015. — 200 с. — Режим доступу: . — Бібліогр.: с. 191—197 (123 назви). — ISBN 978-617-607-731-2
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.