Потік векторного поля

В математиці, термін потік векторного поля використовується для двох різних понять:

1. Потік векторного поля через гіперповерхнюповерхневий інтеграл другого роду на поверхні . За означенням

де векторне поле (чи вектор-функція векторного аргументу — точки простору), одиничний вектор додатної нормалі до поверхні (додатній напрям обирається для орієнтованої поверхні умовно, але однаково для всіх точок — тобто для диференційовної поверхні — так, щоб був неперервним; для неорієнтованої поверхні це не важливо, оскільки потік через неї завжди дорівнює нулю), — інфінітозимальний елемент поверхні. В фізиці іноді застосовують позначення

тоді потік записується у вигляді

Потік вектора напруженості Ф через майданчик ds - кількість силових ліній, що пронизують цей майданчик ds.


2. Потік векторного поля — однопараметрична родина дифеоморфізмів , що визначаються диференційним рівнянням

Фізична інтерпретація

Нехай рух нестисливої рідини одиничної густини задано векторним полем швидкості . Тоді маса рідини, що протече за одиницю часу через поверхню буде дорівнювати потоку векторного поля через поверхню .

Див. також

Джерела

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.