Початок

  • Початок — вихідний пункт протяжності предмета, площини тощо, а також те, що прилягає до такого пункту; протилежний кінцю
  • Початок — перший момент (перші моменти) вияву якої-небудь дії, явища, процесу
  • Початок — те, з чого починається твір, фільм, спектакль і т. ін.; зав'язка
  • Початок — зародок, першоджерело чого-небудь. Класти початок.
  • Початок — основа, першоелемент чого-небудь.
  • Початок звичайно мн., заст. Основні положення, принципи, засади.
  • Початок — характерний для початкоцвітих рослин колос із потовщеною м'ясистою віссю, вкритою квітками або плодами (див. Кукурудзяний початок)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.