Продукція

Проду́кція (англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) — матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем[1].

Види продукції за ступенем завершеності виробництва

За ступенем готовності продукції вона поділяється на такі види:

 • готова продукція — промислова продукція, яка закінчена виробництвом, укомплектована, відповідає вимогам стандартів і технічних умов, має документ, що засвідчує її якість, та призначена для збуту за межі підприємства[2].
 • напівфабрикат — предмет праці, який підлягає подальшому оброблюванню на підприємстві-споживачеві[3].
 • незавершене виробництво — це продукція, що не набула закінченого вигляду в межах виробництва, а також продукція, що не перевірена ВТК і не здана на склад готової продукції[4].

Планування і облік продукції

З метою планування та обліку продукція може вимірюватися в натуральному (одиницях фізичних величин) і вартісному (у грошових одиницях) вираженні.

Вимірниками обсягу продукції в натуральному вираженні є:

 • фізичні одиниці (штуки, тонни, метри, квадратні метри та інші);
 • умовно-натуральні одиниці (тисячі умовних банок, умовні листи шиферу та інші).

Обсяг продукції у вартісному вираженні визначається різними показниками:

 • товарна продукція — вартість всієї продукції, виробленої підприємством і призначеної для реалізації на сторону або для власних невиробничих потреб[2];
 • валова продукція — сумарний обсяг у вартісному вираженні закінчених і незакінчених промислових виробів та робіт, призначених для реалізації, включно з товарною продукцією, залишками незавершеного виробництва, інструментами та технологічним оснащенням власного виробництва[2];
 • чиста продукція — показник обсягу виробництва підприємства в грошовому еквіваленті за певний період часу, що характеризує вартість новоствореного продукту. Вона визначається вирахуванням з обсягу валової продукції матеріальних витрат і суми амортизаційних відрахувань[4];
 • реалізована продукція — вартість відвантаженої продукції, яка у вигляді платежу надійшла на рахунки підприємства[2].

Продукція у системі управління якістю

З точки зору системи менеджменту якості продукція являє собою результат процесу як сукупності взаємопов'язаних видів діяльності або видів діяльності, що взаємодіють між собою[5]. Є чотири узагальнені категорії продукції[5]:

Багато видів продукції складаються з елементів, що належать до різних узагальнених категорій продукції. У такому разі віднесення продукції до послуги, інтелектуальної продукції, технічних засобів або перероблених матеріалів залежить від елемента, що переважає. Наприклад, запропонована продукція «автомобіль» складається з технічних засобів (наприклад, шин), перероблених матеріалів (наприклад, олив, охолоджувальної рідини), інтелектуальної продукції (наприклад, програми керування двигуном, інструкції для водія) і послуг (наприклад, пояснень щодо функціювання, надаваних продавцем)

Дотичні поняття

Безпе́чна промисло́ва проду́кція (рос. безопасная промышленная продукция, англ. safe industrial production, нім. gefahrlose Industrieproduktion f) продукція, яка забезпечує і зберігає протягом визначеного строку експлуатації безпеку робіт.

Промислова продукція підвищеної небезпеки машини, механізми, обладнання, технічні системи (комплекси), інші технічні засоби праці, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров'ю чи майну або довкіллю[6].

Див. також

Примітки

 1. ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення.
 2. ДСТУ 2962-94 Організація промислового виробництва. Облік, аналіз та планування господарювання на промисловому підприємстві. Терміни та визначення.
 3. ДСТУ 2391-94 Система технологічної документації. Терміни та визначення.
 4. Яркина Т. В.. Основы экономики предприятия (Учебное пособие) (російською). AUP.Ru. Архів оригіналу за 24 жовтня 2012. Процитовано 20 квітня 2013.
 5. ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT)
 6. ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

Література

 • Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства. Навч. посіб. — 2-ге видання. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 488 с.
 • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. Д. : Донбас, 2007. — Т. 2 : Л  Р. — 670 с. — ISBN 57740-0828-2.

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.