Прокуратура

Прокуратура (від лат. procurare — піклуватися, керувати) — орган державної влади, на який Конституцією України покладено обов'язки щодо:

  • підтримання публічного обвинувачення в суді;
  • організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням;
  • вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження;
  • нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;
  • представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Див. також

Література

  • Однолько І. Проблеми визначення ролі прокурора у координаційних повноваженнях щодо протидії злочинності / І. Однолько // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2016. – № 2. – Ч. 2. – С. 81–89.
  • Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів: навч. Посіб / [І. С. Зарубинська, О. М. Толочко, А. А. Матвієць, Н. С. Наулік та ін.]. – К.: Алерта, 2013. – 550 с.
  • Руденко М. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як нова функція прокуратури України: поняття, зміст і структура / М. Руденко // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 1. – С. 160–168.

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.