Розтягування-стиснення

Розтягування-стиснення викликається навантаженням яке діє вздовж осі стержня. При розтягу-стиску виникає тільки поздовжня сила яка визначається методом перерізів. При розтягу поздовжня сила вважається додатньою, при стиску від'ємною.

Графік розподілу поздовжніх сил стержня називається епюрою. Для визначення поздовжніх сил методом перерізів стрижень умовно розбивається на окремі ділянки границями яких є точки прикладання зовнішніх сил а також місця в яких змінюється площа поперечного перерізу. Ділянки нумеруються римськими цифрами або буквами. Нумерацію розпочинають з вільного кінця, щоб не визначати опорної реакції. З рівнянь рівноваги визначають невідомі внутрішні сили. За одержаними значеннми будується епюра.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.