Саманіди

Самані́ди династія правителів, яка владарювала у Середній Азії в 819999 роки.

«Родове дерево» Саманідів

Засновник династії Саман-Худат походив із села Саман (північний Афганістан).

Спочатку Саманіди захопили намісництво в Мавераннахрі та Хорасані, а від 875 року стали правителями Саманідської держави, засновником якої вважається Ісмаїл Самані (849907).

Династія Саманідів припинила своє існування за Мансура ІІ (997999), після здобуття (999) Бухари Караханідами.

Джерело

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.