Систематика

Систематика (від грец. συστηματικός — впорядкований, що відноситься до системи) — приведення в систему, а також системна класифікація предмету вивчення. Часто систематика є допоміжною дисципліною, яка допомагає впорядковувати об'єкти, які вивчає дана наука; наприклад, біологічна систематика, мовна систематика.

Біологічна систематика

Біологічна систематика — розділ біології, покликаний створити єдину струнку систему живого світу на основі виділення системи біологічних таксонів і відповідних назв, вибудуваних за певними правилами (номенклатура). Терміни «систематика» і «таксономія» часто використовують як синоніми[джерело?].

Напрями сучасної біологічної систематики: 1) Цифровий (фенетична систематика)- ґрунтується на загальній подібності організмів і може не відображати філогенетичні зв'язки. 2) Еволюційний (ейфілістика)- ґрунтується на знаннях еволюційних відносин між спорідненими групами і подібності багатьох ознак організмів. 3) Філогенетичний (кладистика)- визначає еволюційні взаємини між різними видами на Землі, сучасними та вимерлими.

Загальні принципи систематики

Загальні принципи:

 • Присвоєння наукової назви або поняття.
 • Опис.
 • Виділення подібності та відмінності з близькими поняттями.
 • Класифікація.
 • Схожість

Систематика як наука

Практична загальна систематика

 • аналітична, або ідіографічна, систематика;
  • Опис видів та інших таксономічних одиниць;
  • Розмежування видів та інших таксономічних одиниць;
  • Питання про таксономічні одиниці різного порядку.
 • Синтетична або номографічна, систематика.

Теоретична загальна систематика

 • Номотетична систематика
 • Філогенія і систематика
 • Логіка систематики
 • Філософія систематики

Системний підхід

Див. докладніше Системний підхід.

Напрям методології наукового пізнання і соціальної практики, в основі якого лежить розгляд складних об'єктів як цілісних систем, що складаються з сукупності структурних одиниць більш низького рівня, взаємодіючих між собою і із зовнішнім середовищем. Системний підхід використовує ряд категорій і понять високого рівня спільності.

Див. також

Література і джерела

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.