Таксон

Таксон (від taxis — розташування) — одиниця класифікації; елемент таксономії, група в класифікації, рівень таксономічного рангу використовуваний в біологічній класифікації. Поняття застосовується переважно в біологічній систематиці, де під таксоном розуміють групу організмів, об'єднаних на основі загальноприйнятих методів класифікації, пов'язаних між собою тим чи іншим ступенем спорідненості, та достатньо відокремлену від інших груп, щоб їй можна було призначити визначену таксономічну категорію (таксономічний ранг) вид, рід, родина і т. д.

На відміну від таксономічного рангу таксон завжди позначає конкретні біологічні об'єкти (наприклад, поняття «папороті», «китоподібні» чи «хребетні» позначають групи організмів, що слугують об'єктами класифікації), коли поняття «вид», «рід» і т. д. є таксономічними рангами. Конкретний вид сосна звичайна (Pinus sylvestris L.) є таксоном, конкретний рід з присвоєною йому назвою є таксоном і т.ін.

Латинські назви таксонів, залежно від кількості слів, поділяються на уніномінальні, біномінальні, триномінальні і складені.

НазвиТаксони
уніномінальніцарство, відділ / тип, клас, порядок / ряд, родина, коліно / триба, рід
біноміальнівид, іноді рід (напр. пахуча трава)
триноміальніпідвид (у тварин), вид у разі біноміальної назви роду (пахуча трава звичайна)
складеніпідвид (у рослин), різновид / варієтет, форма

Назва роду рослин і тварин, за деякими винятками (напр. суниці, дзвоники смерекові), є іменником у називному відмінку однини.

У біологічній номенклатурі існує три основні способи вираження видових епітетів. Найпоширенішими в номенклатурі видів є епітети, виражені прикметником, узгодженим із родовою назвою:
Lepus europaeus заєць європейський

Див. також

Джерела та література

  • Садовниченко Ю. О. Таксон //Фармацевтична енциклопедія / голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних ; Нац. фармац. ун-т України. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — Київ: МОРІОН, 2010. — 1632 с., 16 арк. іл. — 2 000 екз. — ББК 52.8Я-20. — УДК 615(031). — ISBN 978-966-2066-34-0
  • Биологический энциклопедический словарь. — Москва. «Большая Советская энциклопедия». 1986
  • Джеффри Ч. Биологическая номенклатура. Пер. с англ. М., 1980 (рос.)

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.