Системний адміністратор

Систе́мний адміністра́тор (від англ. system administrator, systems administrator) — працівник, посадові обов'язки якого передбачають забезпечення роботи комп'ютерної техніки, комп'ютерної мережі і програмного забезпечення в організації. Інша назва сисадмін, sysadmin (прийшла з комп'ютерного сленгу). Системний адміністратор може бути, в залежності від розміру організації, або працівником підрозділу інформаційних технологій, або окремою штатною одиницею.

Виконувати функції системного адміністрування може також аутсорсингова компанія.

В СРСР вживались назви системний інженер (відповідав за апаратне забезпечення ЕОМ), системний програміст («генерував» операційні системи, відповідав за системне програмне забезпечення), «системщик» — неофіційна назва цих двох професій.

Освіта

Раніше системні адміністратори могли бути самоуками (енікейщиками), але тепер для працевлаштування вимагається відповідна освіта за напрямками підготовки комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія, програмна інженерія. Великі і спеціалізовані організації при прийомі на роботу можуть вимагати професійний сертифікат.

Основні сертифікації

Професія

Вміння

Системне адміністрування засноване на знанні комп'ютерних систем і ефективних способів їх використання працівниками організації. Це потребує знань як операційних систем і застосунків, так і мети, з якою співробітники організації застосовують комп'ютери, а також уміння усувати неполадки в апаратному та програмному забезпеченнях.

Чи не найважливішим умінням системного адміністратора є здатність до вирішення проблем (часто під тиском ряду обмежень). Сисадмін необхідний і незамінний при неполадках у комп'ютерній системі, він мусить швидко і правильно діагностувати й найкращим чином усувати їх.

Системний адміністратор не розробник програмного забезпечення. Зазвичай він не зобов'язаний писати прикладні чи системні програми. Однак, сисадмін повинен розуміти призначення й поведінку програмного забезпечення в разі його розгортання чи застосування, пошуку помилок у програмах, а отже знати декілька мов програмування, щоб використовувати їх для написання скриптів (сценаріїв), які дозволяють автоматизувати рутинні завдання.

При роботі Інтернет-орієнтованих або бізнес-критичних систем системний адміністратор повинен особливо надійно контролювати безпеку мережі. Це означає не тільки своєчасне оновлення програмного забезпечення, але й попереджувальні заходи проти зламу системи захисту і вторгнення в комп'ютерну систему. В деяких організаціях за безпеку комп'ютерної мережі й підтримку брандмауера (фаєрвола) відповідає адміністратор захисту мережі, але кожен сисадмін значною мірою здатен підтримувати безпеку системи.

Системні адміністратори — працівники, які протистоять атакам зломщиків і сприяють безпечному спілкуванню всередині інфраструктури організації, а також за її межами. Системний адміністратор — у певному сенсі також комп'ютерний зломщик, бо він повинен знати всі ті способи зламу й обходу захисту (наприклад брандмауера), які застосовують зломщики. Однак у більшості організацій обов'язками системного адміністратора є не тільки спостереження за безпекою мережі організації, але й інші супутні проблеми: боротьба з комп'ютерними вірусами, налаштування програмного забезпечення користувачів та ін.

Через швидкий розвиток Інтернет і мережевих технологій системному адміністратору-одинаку щоразу складніше протистояти всім проблемам, тому є (і з'являються нові) спеціалізовані інтернет-форуми й друковані видання, спрямовані на поглиблення знань сисадмінів-початківців і надання допомоги у вирішенні різноманітних проблем.

Обов'язки

Типові обов'язки системного адміністратора:

Спеціалізація

  1. Адміністратор веб-сервера — займається встановленням, налаштуванням і обслуговуванням програмного забезпечення веб-серверів. Зазвичай, працює в хостинговій компанії.
    Необхідні знання Лінукс/Unix систем, уміння конфігурувати веб-сервер Apache і поштові сервери (qmail, Sendmail, Exim, Postfix), які встановлені на більшості веб-серверів у світі; додатково — веб-сервер IIS і ОС Windows Server. Необхідне ґрунтовне розуміння моделі OSI, стека протоколів TCP/IP.
  2. Адміністратор бази даних — спеціалізується на обслуговуванні та проектуванні баз даних.
    Потрібні ґрунтовні знання СКБД(СУБД) (щонайменше однієї з MySQL, PostgreSQL, MS SQL, Oracle, Informix), операційної системи, на якій працює база даних (Windows Server, Linux/Unix чи Solaris), знання особливостей реалізації баз даних, а також знання мови структурованих запитів (декларативної мови програмування) SQL.

Див. також

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.