Словник іншомовних слів

Словник іншомовних слів словник, який дає пояснення й етимологічну довідку щодо часто вживаних слів і термінів іншомовного походження, які ввійшли до лексичного складу літературної мови, — процес мовного запозичення.

Перші українські словники іншомовних слів

Однією з перших спроб укладення словника іншомовних слів можна вважати «Словар українських виразів, перейнятих з мов туркських», опублікований Остапом Макарушкою в «Записках НТШ» 1895 р.[1]

Наступною спробою створення словника іншомовних слів був «Словарик» В. Доманицького, виданий у Києві 1906 р.[2]

У 1908 р. був виданий у Чернівцях «Словар чужих слів» Зенона Кузелі й Миколи Чайковського.[3]

Хронологічно наступним є «Словник чужих слів, що вживаються в українській мові», складений 3. Пиптенком.[4]

Останнє видання періоду 1895–1924 pp. (перед розгортанням так званої «українізації»), був «Словник чужомовних слів, що увійшли в мову українську» видавництва «Час».[5]

Сучасні українські словники іншомовних слів

 • Словник чужомовних слів, Бойків І., Ізюмов О., Калишевський Г. і Трохоменко М., репринт з 2-го перероб. видання 1955 р. (Вперше виданий у Харкові 1932 р.) — Київ: Музей Івана Гончара; вид. фірма «Родовід», 1996. — 535 с. ISBN 5770796928
 • Словник іншомовних слів, За редакцією І. В. Льохіна і проф. Ф. М. Петрова, переклад з четвертого російського видання, перероблено і доповнено, Державне видавництво політичної літератури УРСР, Київ — 1955. — 826 с.
 • Словник іншомовних слів, За редакцією О. С. Мельничука, Головна редакція Української Радянської Енциклопедії Академії Наук Української РСР (АН УРСР), Київ — 1974.
 • Словник чужомовних слів, ред. Артем Орел. Нью-Йорк: Частина I (А-К) 1963; Частина II (Л-С) 1964; Частина III (Т-Я) 1966.
 • Словник чужомовних слів і термінів, П. Штепа, Монреаль, Канада — 1977
 • Словник іншомовних слів, Укладачі: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. Національний університет ім. Тараса Шевченка, Український мовно-інформаційний фонд НАН України. «Наукова Думка», Київ — 2000. ISBN 966-00-0439-7
 • Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання, За редакцією. С. Я. Єрмоленко. «Фоліо», Харків — 2006. ISBN 966-03-3173-8
 • Сучасний словник іншомовних слів: близько 20 тис. слів і словосполучень / НАН України. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. Уклад. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. — Київ : «Довіра», 2006. — 789 с. — ISBN 966-507-109-4
 • Новий словник іншомовних слів: близько 40 тис. слів і словосполучень / Уклад. Л. Шевченко, ;— Київ : «Арій», 2008. — 672 с. — ISBN 978-966-498-027-9


Див. також

Примітки

 1. Словар українських виразів, перейнятих з мов туркських (Причинок до професорської діяльності д-ра О. Огоновського) / Подав О. Макарушка // ЗНТШ. — 1895. — Т. 5. — С 3-14.
 2. Доманицъкий В. Словарик: Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів, — К.: Тип. С. Борисова, 1906. — 128 с.
 3. Словар чужих слів: 12000 слів чужого походження в українській мові / Зібр. 3. Кузеля, М. Чайковський; Ред. 3. Кузеля, — Чернівці, 1910. — 368 с.
 4. Словник чужих слів, що вживаються в українській мові / Уклад. 3. Пиптенко, — К.: Поступ, 1918. — 256 с.
 5. Словник чужомовних слів, що увійшли в мову українську, — К.: Час — 1924, — 214 с.

Джерела

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.