Список словників української мови

У списку словників представлені лише найважливіші й найповніші словники української мови всіх видів. Список структурований за схемою українського лексикографа і бібліотекаря Т. Ю. Кульчицької[1], розширений за рахунок нових видань і доповнений електронними словниками. Список організований за типами словників, а в межах певної рубрики подано спершу друковані словники за хронологічним принципом, а потім електронні словники. До списку входять найвідоміші електронні словники та термінологічні глосарії української Вікіпедії. Велику кількість вільних електронних словників української мови можна знайти в посиланнях, наведених знизу. Детальніші дані про словникарство України дивіться в наведеній знизу літературі.

«Словарь української мови» Бориса Грінченка (1907—1909)

Тлумачні словники української мови

Основні
Решта
 • Короткий тлумачний словник української мови (1-ше вид. 1978, 2-ге вид. 1988, 3-тє вид. 2004, одним томом). Київ: Радянська Школа; Просвіта. Головредактор: Д. Г. Гринчишин. 6750 слів
 • Великий тлумачний словник української мови (2005, одним томом). Харків: Фоліо. Головредактор: Т. В. Ковальова. 40 тис. слів
 • Великий тлумачний словник. Сучасна українська мова від А до Я (2008, одним томом). Донецьк: Бао. Головредактор: А. П. Загнітко. 60 тис. слів
 • Сучасний тлумачний словник української мови (2006, одним томом). Харків: Школа. Головредактор: В. В. Дубічинський. 65 тис. слів
  • (2-ге вид. виправлене й доповнене) Сучасний тлумачний словник української мови (2008, одним томом). Харків: Школа. Головредактор: В. В. Дубічинський. 100 тис. слів.

Перекладні українсько-іншомовні, іншомовно-українські словники

 • Багатомовний словник на сайті slovnyk.org Прямий доступ
 • Багатомовний словник на сайті glosbe.com Прямий доступ
 • Багатомовний словник (українська, англійська, німецька, французька, італійська мови) «YeNotes» на сайті yenotes.com Прямий доступ

Англійська мова

Арабська мова

 • Сучасний українсько-арабський словник: близько 12500 слів / Київ. нац. університет ім. Т. Шевченка ; упоряд.: А. Субх, Ю. Кочержинський ; заг. ред.: Сівков І. В. та ін. — Київ: Київський університет, 2009. — 436 с.
 • Сучасний арабсько-український словник: всеохоплюючий розгорнутий алфавітний словник, близько 120000 слів і виразів: у 2 т. Т. 1 / упоряд.: А. Субх, Ю. Кочержинський, І. Ковальов, А. Честнійша ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; ред.: М. А. Субх, О. Г. Хоміцька. — Київ: Ун-т «Україна», 2015. — 786 с.

Білоруська мова

Болгарська мова

 • Болгарсько-український словник / Уклад. І. П. Стоянов, О. Р. Чмир. — Київ: Наукова думка, 1988. — 778 с.

Грецька мова

 • Словар до Гомерової Одиссеї і Іліяди / Огоновський І. М. — Львів: НТШ, 1900. — 433 с.
 • Новогрецько-український словник / Укладачі Клименко Н. Ф., Пономарів О. Д. та Чернухін Є. К., Київ, І-е вид. 2003, ІІ-е вид. 2005
 • Українсько-новогрецький словник / Укладачі Клименко Н. Ф., Пономарів О. Д., Савенко А. О., Київ, 2008
 • Українсько-давньогрецько-латинський словник: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Бойко Н. В., Миронова В. М. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. — 273 с.
 • Давньогрецько-український словник: для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів / Укладачі О. В. Сучалкін, О. Ю. Ярко. — Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. — 124 с.
 • Новогрецько-український українсько-новогрецький практичний словник: Понад 22 000 слів та виразів / Укладач Олег Угрінович. — К.: Видавництво «Криниця», 2015 р. — 416 стор.

Грузинська мова

Есперанто

Іврит

Індонезійська мова

Іспанська мова

 • Еспансько-український словник. О. Буній. Буенос-Айрес — Рим, 1993
 • Українсько-іспанський словник / Уклад. М. Жердинівська. — Київ: Основи, 1993. — 239 с. ISBN 5-86248-243-1 Завантажити файл
 • Іспансько-український словник / Уклад. М. Жердинівська. — Київ: Основи, 1996. — 226 с.
 • Словник українсько-іспанський, іспансько-український / Уклад. В. Ф. Сахно, С. А. Коваль; Заг. Ред. В. Т. Бусла. — Київ, Ірпінь: ВТФ «Перун», 1997. — 534 с. (40000 слів).
 • Іспансько-український, українсько-іспанський словник + граматика: 70000 слів. Автор-укладач: Ольга Мазура. — Донецьк: «Глорія Трейд». 2009. — 576 с. ISBN 978-611-536-005-5
 • Іспансько-український словник, українсько-іспанський словник. / Близько 440 000 од. пер. / Бусел В.; Перун, 2013. — 1136 с. ISBN 978-966-569-289-8

Італійська мова

 • Українсько-італійський словник / Уклад. Проф. Є. Онацький. — Рим: вид. Українського католицького університету ім. Папи Климента, 1977. — 1741 с.
 • Італійсько-український/українсько-італійський словник: 50 000 слів / Упоряд. Дмитрієв. — Київ; Ірпінь: «Перун», 2003. — 576 с. Рецензія на словник видавництва «Перун»
 • Словник італійсько-російсько-український, українсько-російсько-італійський / Уклад. Катерина Золенкова, Олена Золенкова, Дієго Рудзанте. — Тернопіль: Богдан, 2008. — 368 с. ISBN 978-966-408-392-5
 • Граматичний словник українських дієслів з італійськими еквівалентами / Уклад. Л.Алексієнко, І. Козленко, Ф. Фічі-Джусті, І. Двізова-Паладжі, Київ-Флоренція, 2001. (на сайті mova.info)
 • Dizionario italiano-ucraino Online (короткий словник найчастотніших слів)
 • Італійсько-український словник, українсько-італійський словник. / Близько 440 000 од. пер. / Бусел В.; Перун, 2013. — 1568 с. ISBN 978-966-569-288-1
 • DIZIONARIO UCRAINO — ITALIANO / 132 000 слів і значень / PONOMAREVA OLENA, Hoepli, 2020. — 988 с. ISBN 978-882-039-178-2

Їдиш

 • Короткий їдиш-український словник / Уклад. Й. В. Торчинський. — Київ: Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 1996. — 207 с.
 • Їдиш-український словник / Уклад. Дмитро Тищенко. 70 тис. слів. — Київ. «Арт Економі», 2015. — 950 с.

Китайська мова

Корейська мова

 • Українсько-корейський тематичний словник / уклад.: Кім Сук Вон, А. Г. Рижков, Ю. Міксьон. — К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. — 448 с.

Кримськотатарська мова

 • Українсько-кримськотатарський словник / бл. 10 000 од. пер. / Сейран Усеїнов, Вадим Миреєв; 2002
 • Кримськотатарсько-російсько-український словник у 2-ох томах / 25 000 слів / Сейран Усеїнов, Олександр Гаркавець. т. 1

Латинська мова

 • «Латинсько-український словар». Юліан Кобилянський, Відень 1912 р.
 • «Лексіконъ латинский» Є. Славинецького. «Лексикон словено-латинський» Є. Славинецького та А. Корецького. Сатановського / підгот. до вид. В. В. Німчук. — Київ: 1973. — 540 с.
 • Литвинов В. Латинсько-український словник: 10 тисяч найуживаніших латинських слів. — Київ: Українські пропілеї, 1998. — 710 с.
 • Латинсько–український словник / Мирослав Трофимук, Олександра Трофимук — Львів: Вид–во ЛБА, 2001. — VIII + 694 с.
 • Латинсько-український, українсько-латинський словник / Л. П. Скорина, О. А. Скорина. — К.: Обереги, 2004. — 448 с. — (Сер. «Abecedarium»). (12 000 слів)
 • Українсько-латинський та латинсько-український словник / Л. П. Чуракова . — Київ: Видавець Вадим Карпенко, 2005. — 118 с. — ISBN 966-8387-22-8
 • Латинсько-український словотвірний словник / Галина Петрова / 20 000 слів. — Тернопіль: «Навчальна книга — Богдан», 2010. — 880 с. ISBN 978-966-10-1237-9

Маянські мови

 • В. М. Талах. Стислий словник мови ієрогліфічної писемності майя. Київ, 2009[3].

Молдовська мова

див. також словники румунської
 • Сравнительный русско-молдавско-украинский словарь: Около 8000 слов / Сост. Г. Я. Жерновей, И. В. Попеску и др., под общей ред. С. В. Семчинского. — Киев; Черновцы: Рад. школа, 1988. — 280 с.
 • Словник молдавсько-український = Dictionar moldovenesc-ucrainean / Олександра Олександрівна Пасат; Наук. ред. Васілє Статі.– Одеса: ВМВ.– 74 с.

Німецька мова

 • Малоруско-нїмецкий словар: У 2 т. / Уложили: Євгений Желеховский та Софрон Недїльский. — Львів, 1886. — VIII + 1118 + 10 с.
 • Ruthenisch-Deutsches Wörterbuch / verfasst von Eugen Żelechowski und Sophron Niedzielski. Lemberg, 1886. Band I—II. Словник у форматі DjVu Т. І у форматі PDF — висока якість Т. ІІ у форматі PDF — висока якість
 • Українсько-німецький словник : 100,000 слів / Уклад. Я. Рудницький, З. Кузеля. — Ляйпціґ, 1943. — 1494 с.
 • Німецько-український словник: Близько 50000 слів / Уклад. В. М. Лещинська, О. Г. Мазний, К. М. Сільвестрова. — Київ: Рад. школа, 1959. — 1053 с.
 • Новий німецько-український, українсько-німецький словник: 45000 слів / Уклад. О. П. Пророченко. — Київ: Вид. «Аконіт», 1997. — 683 с.
 • Великий німецько-український словник: Близько 170000 слів / Уклад. В. Мюллер. — Київ: Вид. Дім «Чумацький шлях», 2005. — 788 с.
 • Великий сучасний німецько-український українсько-німецький словник / Уклад. О. В. Чоботар, В. Д. Каліущенко, В. В. Оліфіренко. — Донецьк: БАО, 2009. — 944 с.
 • Німецько-український словник, українсько-німецький словник. / Близько 470 000 од. пер. / Бусел В.; Перун, 2012. — 1584 с. ISBN 978-966-569-278-2
 • Лінгвісто: Відкритий німецько-український онлайн-словник (20000 слів станом на 08.01.2016) прямий доступ
 • Сайко М. А. Німецько-український медичний словник. Із поясненнями та прикладами терміновживання. Понад 18 000 словникових статей. К. : ВД «Освіта України», 2021. 348 с. ISBN 978-617-7993-03-1

Норвезька мова

Перська мова

 • Персько-український словник (укладачі к.ф.н. Мазепова О. В., асист. Бочарнікова А. М.), Київ: вид. Київського університету.

Польська мова

 • «Приручный словарь славенопольскій…» Й. Левицького, — Львів, 1830.
 • Словник польсько-церковнослов'янсько-український Теодора Витвицького («Приречный словарь полско-словеньскій и народнорускій, содержащъ въ себѣ вся речені а польская, словенская и народно руская») — 1849. — передрук: Варшава, 1997.
 • Українсько-польський словник (Польсько-український словник) / І. Свєнціцкий. Львів, Друкарня Ставропиґійського Інституту під управою Ю. Сидорака, 1920.
 • Українсько-польський і польсько-український словник / Уклад. Є. Грицак, К. Киселівський:
  • Ч. 1: Українсько-польський словник. — Варшава: вид. Międzymorze, 1990. — 542 с. (передрук видання 1931 р.)
  • Ч. 2: Польсько-український словник. — Львів: НТШ, 1931. — 560 с.
 • Słownik ukraińsko-polski i polsko-ukraiński. / E. Hrycak, K. Kisielewski. Lwów, 1931.
 • Словник українсько-польський і польсько-український / Проф. Ярослав Лазарук. Броди, накладом автора, 1936.
 • Słownik ukraińsko-polski. / Stefan Hrabec, Przemysław Zwoliński, Instytut Polsko-Radziecki. Państwowe Wydawn. Naukowe, 1957. — 832 с. (бл. 30 тис. гасел)
 • Польсько-український словник: У 2-х томах (трьох частинах) / Редколегія: А. І. Генсьорський, Л. Л. Гумецька (головний редактор), І. М. Керницький та ін. — Київ: Вид. АН УРСР, 1958—1960. — 696 с., 576 с., 608 с. (понад 100 тис. реєстрових слів)[4]
 • Польсько-російсько-український словник: Більше 13000 слів /Упоряд. Левінська С. Й., Старак Т. В. — К., Л.: Радян. шк., 1991.
 • Польсько-український словник / упоряд. Станіслава Левінська, Теодор Старак. Львів, 1998.
 • Юрковський М., Назарук В. Українсько-польський, польсько-український словник. — Київ, «Школа». — 2003. — 932 с.
 • Польсько-український та українсько-польський словник: близько 50 000 слів та словосполучень. — Київ: Чумацький Шлях, 2006 . — 538 с. — ISBN 966-8272-05-6
 • Універсальний українсько-польський словник Варшава, 2008 ISBN 83-7141-479-х
 • Польсько-український словник: близько 120 000 слів та словосполучень / Уклад. У. В. Житар, С. А. Пікуль, Є. Ф. Попов, Д. В. Слободян. — Київ: Чумацький Шлях, 2010 . — 672 с.
 • Кононенко І., Співак О., Українсько-польський словник міжмовних омонімів і паронімів. — К.: Вища школа, 2008. — 343 с. ISBN 978-966-642-388-X
 • Kononenko I., Mytnik I., Wasiak E., Słownik tematyczny polsko-ukraiński. — Warszawa: PWN, 2010, 2015. — 550 s. ISBN 978-83-01-16149-1
 • Польсько-український електронний словник (30 тис. найчастотніших слів, 2005—2009)
 • Polish — Ukrainian Online Dictionary with 600 terms

Португальська мова

 • Португальсько-український словник / Упоряд. М. Шекета. — Київ: Віпол, 1999.
 • Португальсько-український. Українсько-португальський словник: 50 000 слів / Упоряд. О. В. Дмитрієв. — Київ, Ірпінь: Перун, 2002. — 624 с.

Російська мова

Після 1991 року
 • И. С. Олейник, Д. И. Ганич. Русско-украинский словарь. І. С. Олійник, Д. І. Ганич. Російсько-український словник. 5-те видання, доповнене і перероблене. — Київ: А. С.К., 1997. — 757 с. © Олійник І. С., Ганич Д. І. 1993
 • Єрмоленко С. Я., Єрмоленко В. І. та ін. Новий російсько-український словник-довідник: Близько 100000 слів, 2 вид., доповнене. — Київ: Довіра, 1999. — 878 с.
 • Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. — Київ: Академія, 1998. — 709 с.
 • Російсько-український словник (160 тис. слів) / За ред. Жайворонка В. В. — Київ: Абрис, 2003. — 1424 с.
 • Новітній українсько-російський словник: 150 000 слів / Уклад. Л. П. Коврига . — Харків: Белкар-книга, 2006. — 1280 с. — ISBN 966-8816-27-7
 • Бріцин В. М., Російсько-український словник-довідник: Близько 102 тис. слів і сполучень. 2-е від. / Упроряд. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк; За ред. В. М. Бріцина. — К.: Довіра, 2008. — 942с. —(Словники України).- Бібліогр. — 941 с. (ISBN 978-966-507-221-8)
 • Русско-украинский онлайн-словарь Романа Сокунова (LinguistPro) Прямий доступ
 • Російсько-українські словники онлайн (r2u.org.ua):
   — надає онлайновий доступ до набору російсько-українських словників, серед яких перший російсько-український академічний словник (Кримський, Єфремов, 1924—1933), словник за редакцією Ізюмова (1930), словник Грінченка (1909), а також правописний словник Голоскевича (1929) та ін. (Повний перелік тут) Має функції пошуку окремо серед українських та російських слів, а також дозволяє пошук за частиною слова.
 • Русско-украинский словарь онлайн на сайті jiport.com Прямий доступ
 • Російсько-український словник онлайн на сторінці «Яндекс словари» Прямий доступ
 • Українсько-російський словник на сайті o-bd online dictionaries Прямий доступ
 • Російсько-український словник сталих виразів онлайн / Упор. Вирган Іван Оникійович, Пилинська Марія Михайлівна. Прямий доступ
 • Манець І. Г. Російсько-український словник із техногенної безпеки та екології / І. Г. Манець, В. С. Білецький, Ю. П. Ященко ; за ред. Б. А. Грядущого. — Донецьк: Донбас, 2004 . — 576 с.

Румунська мова

див. також словники молдовської
 • Румунсько-український словник / Уклад. C. Drapaca. — Бухарест, 1963.
 • Українсько-румунський, румунсько-український словник літературознавчих термінів / Уклад. К. Джука. — Чернівці, 2004.
 • Українсько-румунський, румунсько-український словник лінгвістичних термінів / Уклад. К. Джука. — Чернівці, 2007.
 • Українсько-румунський словник: 60000 слів / Уклад. Л. Ботлунг. — Чернівці, 2007.
 • Румунсько-український словник / Уклад. К. Джука. — Чернівці, 2014.
 • Українсько-румунський та румунсько-український словник для закладів загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою / Уклад.: О. C. Бобкова, Н. І. Богомолова, О. В. Гісем та ін. — Чернівці: Букрек, 2018. — 320 с

Словацька мова

 • Українсько-словацький словник / уклад. Іван Попель; за ред. М. О. Бучинської. — Братислава: Словацьке педагогічне видавництво, 1960. — 496 с.
 • Словацько-український словник / уклад. Петро Бунганич. — Братислава: Словацьке педагогічне видавництво, 1985. — 674 с.

Словенська мова

 • Українсько-словенський тематичний словник. — Людмила Васильєва, Прімож Лубей, Яня Воллмаер Лубей, Богдан Сокіл. / 10 тис. слів. 352 с. — 2015[6]

Сербохорватська мова

див. також словники сербської та хорватської
 • Менац А.[7], Коваль А. П. Українсько-хорватський або сербський словник. — Загреб: Видавництво Загребського університету, 1979. — 687 с.

Сербська мова

див. також словники сербохорватської та хорватської

Старогрецька мова

 • Словар до Гомерової Одиссеї і Ілїади / Зладив Іляріон Огоновський. — Львів: НТШ, 1900. — 433 с.
 • Українсько-давньогрецько-латинський словник. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / Бойко Н. В., Миронова В. М. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. — 273 с. — ISBN 978-966-439-527-1

Старослов'янська мова, церковнослов'янська мова

 • Старослов'янсько-український словник // Станівський М. Ф. Старослов'янська мова. — Львів: Видавництво Львівського університету, 1964. — с. 430—460.
 • Белей Л., Белей О. Старослов'янсько-український словник. — Львів.: Свічадо, 2001 — 332 с.

Турецька мова

Угорська мова

 • Українсько-угорський словник / Уклав Катона Лорант. — Будапешт, Ужгород: Видавництво Угорської АН; Закарпатське обласне видавництво, 1963. — 463 с.
 • Угорсько-український словник / За ред. О. М. Рота та ін. — Будапешт, Ужгород: Видавництво Угорської АН, Закарпатське обласне видавництво, 1961. — 912 с.
 • Угорсько-український словник I-т (A — Ly) 39000сл. / за ред. І.Удварі. — Ніредьгаза, 2005. — 915с.
 • Угорсько-український українсько-угорський словник: Понад 100 000 слів. Таланов О. С. — Київ: Арій, 544 с. ISBN 978-966-498-315-7

Фінська мова

Французька мова

 • Французько-український словник: Близько 50000 слів / Уклад. О. О. Андрієвська, Л. А. Яворська. — Київ: Рад. школа, 1955. — 792 с.
 • Українсько-французький словник: Близько 50000 слів / Уклад. О. О. Андрієвська, Л. А. Яворська. — Київ: Рад. школа, 1963. — 836 с.
 • Французько-український словник: Близько 22000 слів / Уклад. Б. І. Бурбело, Г. Ф. Венгренівська, К. М. Миханич та ін. За ред. Б. І. Бурбело — Київ: Рад. школа, 1982. — 415 с. (друге видання : 1989 р.)
 • Українсько-французький словник: Близько 20000 слів / Уклад. К. М. Андрашко, за ред. К. М. Тищенка — Київ: Рад. школа, 1986. — 391 с.
 • Новий французько-український та українсько-французький словник / Уклад. Л. М. Авраменко — Харків: Світовид, 2002. — 894 с.
 • Французько-український фразеологічний словник: Близько 6000 фразеологічних одиниць / Уклад. Г. Ф. Венгреновська, М. А. Венгренівська. — Київ: Рад. школа, 1987. — 236 с.
 • Короткий французько-український словник на сайті www.dictionaric.com Прямий доступ
 • FREELANG — Dictionnaire en ligne Ukrainien-Français et Français-Ukrainien / François Alby. — Ukrainien > Français : 2 053 слів; Français > Ukrainien : 2 063 слів Прямий доступ
 • Французько-український словник, українсько-французький словник. / Близько 430 000 одиниць перекладу, слів та словосполучень / Бусел В.; Перун, 2010. — 1504 с.
 • Французько-український словник, українсько-французький словник. / Близько 420 000 одиниць перекладу, слів та словосполучень / Бусел В.; Перун, 2011. — 1072 с.
 • Українсько-французький словник, економіки та права. Ред. Федько Юрій Володимирович. — Київ: Видавництво В. М. Карпенка, 2014, 948 с. ISBN 978-966-1516-77-8

Хорватська мова

див. також словники сербохорватської та сербської
 • Менац А.[7], Коваль А. П. Українсько-хорватський або сербський словник. — Загреб: Видавництво Загребського університету, 1979. — 687 с.
 • Українсько-хорватський тематичний словник. — Людмила Васильєва, Ольга Ткачук, Богдан Сокіл. 2016.[8][9]
 • Українсько-хорватський словник / Л. Васильєва, О. Ткачук, В. Чумак. — Київ, 2018. (Словники України). — 630 с. ISBN 978-966-02-8279-7.

Чеська мова

 • Українсько-чеський словник / АН Чеської республіки. Слов. Інститут, Інститут АН України; НТШ в США; Упоряд. А. Куримський, Р. Шишкова, Н. Савицький. — Прага: Академія, 1994—1996.
 • Чесько-український словник: У 2 томах / Уклад. Й. Ф. Андерш та ін. — Київ: Наукова думка, 1988.
 • Даниленко Людмила Іванівна. «Чесько-український словник. Сучасна ділова мова» (2000).
 • Чесько-український словник / Упоряд. Іржи Новак. — Київ: Чумацький шлях, 2008. — 586 с.
 • Український словник (Ukrajinština slovníček) / Автор. колект. спів. видав. — Брно: Lingea s.r.o., 2014. — 671 с.

Шведська мова

 • Шведсько-український словник = Svensk-ukrainsk ordbok / І. Є. Намакштанська та ін. — Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт., Донбас. т-во укр.-швед. дружби ім. Рауля Валленберга, Рос. ун-т дружби народів. — Вид. 2-ге, випр. і допов. — Донецьк: Вебер, Донецька філ., 2007. — 174 с. — Парал. назва швед. мовою. — ISBN 978-966-335-116-2. (нове видання — 2008).
 • Swedish — Ukrainian — English Online Dictionary (Wordlist) and Conversation Book
 • Українсько-шведський словник

Японська мова

 • Діброва А., Одинець В., Українсько-ніппонський словник / За ред. Ясуда Сабуро. — Харбін, 1944. — 267 с. (наклад 1000 прим.)[10]
 • Частотний словник української мови 1500 слів / За ред. Рюносуке Курода. — Токіо: Видавництво «Дайґакушорін», 1995. — 179 с.
 • Бондаренко І., Хіно Т. Українсько-японський словник / За ред. В. О. Карпенка. — Київ: Альтернативи, 1997. — 240 с.
 • Бондаренко І., Хіно Т. Японсько-український, українсько-японський словник: Навчальний словник японських ієрогліфів. — Київ: Альтернативи. — 1998. — 592 с.
 • Японсько-український кишеньковий словник за ред. І. Бондаренка, Х. Такао, Одеса: Астропринт, 2001. — 308 с.
 • Медведів А. Українсько-англійсько-японський розмовник / За ред. Й. Тойофуку та М. Федоришина. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005.
 • Михайлик Г., Карпенко В., Українсько-японський тематичний словник. — Київ: видавництво Вадима Карпенка, 2007. — 268 с.
 • Abe Shokichi. Nihongo Ukurainago Ukurainago Nihongo Tangoshuu (Sekai wo tabi suru tangoshuu shiriizu) ([Японсько-український та українсько-японський збірник лексики: Серія «Подорож світом»]) / За ред. Olena Shepeleva. — Tokyo: Kokusai gogakusha, 2007. — 399 p.
 • Японсько-український словник / уклад. Бондаренко І., Бондар Ю., Букрієнко А., та ін. К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. — 464 с. — ISBN 978-966-489-139-1.

Словники асоціативні

 • Бутенко Н. П.  Словник асоціативних норм української мови. Львів: Вища школа, 1979. — 120 с.
 • Бутенко Н. П. Словник асоціативних означень іменників в українській мові. — Львів: Вища шк., 1989. — 328 с.
 • Мартінек С. Український асоціативний словник: У 2 т.  — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.
 • Мартінек С. Український асоціативний словник: У 2 т.  — 2-ге вид., стер. — Львів: ПАІС, 2008.
 • Мартінек С., Мітьков В. Український асоціативний словник. — Т. IІІ: Від стимулу до реакції. — Львів: ПАІС, 2021. — 544 с.
 • Мартінек С., Мітьков В. Український асоціативний словник. — Т. IV: Від реакції до стимулу. — Львів: ПАІС, 2021. — 648 с.

Словники візуальні

 • Коломієць М. П. Словник української мови в малюнках. — Київ: Освіта, 1995.
 • Візуальний словник 5 європейських мов. — Ірпінь: Перун, 2007, 1108 с. ISBN 978-569-227-0 (35000 слів, 18 тем, англійська, німецька, французька, іспанська, італійська мови)
 • Fotomova — Фототлумачний словник української мови

Словники граматичні

Словники морфологічні

Словники морфемні

 • Карпіловська Є. А. Кореневий гніздовий словник української мови: Гнізда слів з вершинами- омографічними коренями. — К.: Укр. енциклоп. ім. М. П. Бажана, 2002. — 912 с.
 • Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А., Карпіловський В. С., Недозим Т. І. Словник афіксальних морфем української мови. — К., 1998. — 435 с.
 • Полюга Л. М. Словник українських морфем. — 3-є вид. — К.: Довіра, 2009. — 554 с.
 • Селігей П. О. Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові. — К.: Академперіодика, 2014. — 324 с.
 • Яценко І. Т. Морфемний аналіз: Словник-довідник: У 2 т. / За ред. Н. Ф. Клименко. — К.: Вища школа, 1981.

Словники словотвірні

 • Сікорська З. С. Українсько-російський словотворчий словник. — 2-е вид. — К.: Освіта, 1995. — 256 с.
 • Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А., Кислюк Л. П. Шкільний словотвірний словник сучасної української мови. — К.: Наукова думка, 2005. — 264 с.

Словники діалектні

 • Словник полтавських говорів / Уклад. В. С. Ващенко. — Харків, 1960. — 107 с.
 • Лексика Полесья: Материалы для полесского диалектного словаря / АН СССР. Институт славяноведения; Отв. ред. Н. И. Толстой. — Москва, 1968. — 476 с.
 • Словник полісських говорів / Уклад. П. С. Лисенко. — Київ: Наукова думка, 1974. — 260 с.
 • Словник бойківських говірок: у 2 ч. / Ред. кол.: Г.Гнатюк, П.Гриценко, І.Матвіяс, З.Франко; уклад. М. Й. Онишкевич. — Київ: Наукова думка, 1984.
 • Брилинський Д. Словник подільських говірок. — Хмельницький, 1991.
 • Гуцульські говірки: Короткий словник / НАН України. Інститут українознавства імені І. Крип'якевича; Уклад. Г. Гузар, Я. Закревська та ін. — Львів, 1997. — 230 с.
 • Петро Ткаченко, Кубанский говор. Опыт авторского словаря, Москва: Граница, 1998.
 • Гаврило Шило. Наддністрянський регіональний словник. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2008
 • Лемківський словник / 26 000 слів / Ігор Дуда; Астон, 2011. ISBN 978-966-308-397-1 PDF
 • Лексикон львівський: поважно і на жарт. 2-ге видання. Хобзей Н., Сімович К., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2012, 852 с. ISBN 978-966-02-6477-9
 • Лемківський словничок Прямий доступ
 • Микола Матіїв. Словник говірок центральної Бойківщини. — К.; Сімферополь: Ната, 2013. — 602 с. ISBN 978-966-8926-75-4
 • Фразеологічний словник лемківських говірок / Г. Ф. Ступінська, Я. В. Битківська; Навчальна книга — Богдан 2013 р. 464 ст. ISBN 978-966-10-2873-8
 • Словник діалектних слів на сайті proridne.com Прямий доступ
 • Русинський діалект української мови: Словник на сайті Словопедія
 • Короткий словник львівської ґвари на сайті часопису «Ї» (м. Львів) Прямий доступ
 • Гуцульський словник на сайті kosivart.com
 • Словник гуцульської лексики
 • Словник говірок нижньої наддніпрянщини: у 4 ч. / Уклад. В. А. Чабаненко — Запоріжжя, 1992. — 324, 371, 303, 361 с.

Словники етимологічні

Словники ідіоматичні, фразеологічні

Словники інверсійні

 • Інверсійний словник української мови: Методичні матеріали до спецсемінару з українського словотвору / Уклад. С. П. Бевзенко, А. Т. Бевзенко та ін. — Одеса. — 1971—1976 (3 випуски).
 • Інверсійний словник української мови / Уклад. С. П. Бевзенко, О. І. Бондар та ін. — Київ: Наукова думка, 1985.

Словники іншомовних слів

 • Словар чужих слів : 12000 слів чужого походження в українській мові / зібрали З. Кузеля, М. Чайковский ; ред. З. Кузеля. — Чернівці: [б.в.], 1910. — V, 365 с.
 • Словник чужих слів, що вживаються в українській мові / склав З. Пиптенко. — К. : Поступ, 1918. — 255 с.
 • Словник чужомовних слів, що увійшли в мову українську / склад. П. Кіянець та ін. — К. : Видавниче Товариство «Час», 1924. — 214 с.
 • Правописний словничок чужомовних слів / І. Бойків і ін. — К. : [б.в.], 1929. — 96 с.
 • Словник чужомовних слів / ред. Бойків І., Ізюмов О., Калишевський Г., Трохименко М. Репринт з вид. 1955 р. — Київ: Музей Івана Гончара, видавнича фірма «Родовід», 1996. — 532 с. (DjVu-файл видання 1955 року)
 • Запорожець О., Державин В. Словник чужомовних слів і виразів. — Мюнхен, 1953. — 320 с.
 • Словник чужомовних слів. / ред. Артем Орел. — Нью-Йорк.
  • Ч. 1 : А-К . — 1963. — XV, 480 c. (PDF)
  • Ч. 2 : Л-С . — 1964. — 388 с. (PDF)
  • Ч. 3 : Т-Я . — 1966.
 • Словник іншомовних слів. За ред. О. С. Мельничука. — Київ: Головна редакція УРЕ, 1974. — 775 с. (багато перевидань) (онлайн-версія)
 • Словник чужомовних слів і термінів / П. Штепа. — Монреаль, 1977. (онлайн-доступ)
 • Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові: Правопис. Граматика: 10 000 слів / Оксана Миколаївна Сліпушко . — Київ: Видавниче Товариство «Криниця», 1999 . — 507 с. — (Сучасні словники України) . — ISBN 966-95558-5-X .
 • Сучасний словник іншомовних слів: близько 20 тис. слів і словосполучень / НАН України. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. Уклад. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. — К. : Довіра, 2006. — 789 с. ISBN 9665071094
 • Сучасний словник іншомовних слів / уклад. Л. І. Нечволод, під заг. ред. Тучиної Н. В. — Х.: Торсінг плюс, 2008. — 767 с.
 • Словник англіцизмів. ред. Ярослав Голдованський. Лексикографічно незареєстровані англіцизми.[11] онлайн-доступ
 • Словник інтернаціональних терміноелементів грецького та латинського походження в сучасній термінології / І. М. Гнатишена, Т. Р. Кияк. — К. : КМ Academia, 1996. — 203 с.
 • Іншомовні слова: довідник учня : близько 3000 слів / упоряд. Г. А. Домарецька. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 1998. — 144 с. — (Бібліотека учня)
 • Міні-словник італізмів у сучасній українській мові / Дель Ґаудіо Сальваторе ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. — 55 с.
 • Новий словник іншомовних слів : 20 000 сл.: слова та сполосполучення / уклад. і передмова О. Сліпушко. — К. : Аконіт, 2007. — 848 c. — (Серія «Нові словники»)
 • Новий словник іншомовних слів : близько 40 000 слів і словосполучень / Л. І. Шевченко і ін. ; ред. Л. І. Шевченко. — К. : Арій, 2008. — 672 c.
 • Російсько-український словник іншомовних слів : 15 000 слів / уклад. Т. П. Мартиняк ; ред. А. П. Ярещенко. — Х. : Прапор, 1999. — 388 с. — (Від А до Я)
 • Словник іншомовізмів української постмодерної прози / Н. В. Гудима. — Кам'янець-Подільський: Буйницький О. А., 2011. — 203 с.
 • Словник іншомовних слів / Коломієць М. П. — К. : Освіта, 1998. — 190 с.
 • Словник іншомовних слів : 23000 слів та термінологічних словосполучень / уклад. Л. О. Пустовіт та ін. — К. : Довіра: УНВЦ «Рідна мова», 2000. — 1017 с. — (Бібліотека державного службовця. Державна мова і діловодство)
 • Словник іншомовних слів : Близько 10000 слів / Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута ; ред. Є. І. Мазніченко. — К. : Наукова думка, 2000. — 662 с. — (Словники України)
 • Словник іншомовних слів. Тлумачення, словотворення та слововживання: близько 35 000 слів і словосполучень / С. П. Бибик, Г. М. Сюта ; за ред. С. Я. Єрмоленко. — Х. : Фоліо, 2012. — 622, [1] с. — (Бібліотека державної мови)
 • Словник лексичних кореїзмів українських текстів / Р. Синишин ; ред. Ю. Мосенкіс. — К. : Альфа друк, 2007. — 19 с.
 • УКРАЇНСЬКА МОВА . Тлумачний словотвірний словник новітніх запозичень, складних слів, словосполучень та абревіатур / Коробова І. О. — К., 2019. — 503 с.

Словники історичні

Словники власне історичні

Словники історичної лексики

Вип. 13: И-І / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича ; редкол. : Д. Гринчишин (відп. ред.), У. Єдлінська, Л. Полюга та ін. — Л., 2006. — 240 с.

Словники неологізмів

Словники мови письменників, перекладачів

Словники ономастичні

 • Власні імена людей: Словник-довідник / Уклад. Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська. — Київ: Наукова думка, 1986. — 310 с.
 • Російсько-український словник: Прізвища, Імена, Імена по батькові; Області; Райони; Міста; Селища міського типу; Села / Упоряд. З. Г. Рикова, Н. В. Щеголівська. — Харків: РПВ «Оригінал», 1997. — 304 с.
 • Словник українських імен / укл. І. І. Трійняк — Київ: Довіра, 2005.
 • Власні імена людей, словник на сайті hohlopedia.org.ua Прямий доступ

Словники орфографічні (правописні)

Словники орфоепічні, вимови, наголосів, рим

 • Погрібний М. І., Словник наголосів української літературної мови. — Київ: Рад. школа, 1959 — 603 с.
 • Українська літературна вимова і наголос: Словник-довідник / АН УРСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; за ред. М. А. Жовтобрюха. — Наук. думка, 1973. — 724 с.
 • Словник українських рим / АН УРСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; уклад. А. А. Бурячок. І. І. Гурин. — Київ: Наукова думка, 1979.
 • Орфоепічний словник: Близько 40 000 слів / укл. М. І. Погрібний. — Київ: Рад. школа, 1984. Словник Погрібного у форматі djvu
 • Караванський С., Словник рим української мови. — Львів: БАК, 2004 — 1047 с.
 • Словник «Рими України» — онлайновий словник точних та неточних рим.
 • Онлайн-словник рим української мови
 • Український лексикон. Естетичні, мистецькі, лінгвістичні таблиці співзвучних слів: [ритм. словник] / М. А. Зайко. — 2-ге вид., виправ., допов. — Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2014. — 444 с. + CD. — ISBN 978-966-457-145-3

Словники псевдонімів, криптонімів

Словники синонімів, антонімів, омонімів, паронімів

 • Словник паронімів української мови / Уклад. Д. Г. Гринчишин, О. А. Сербенська. — Київ: Радянська школа, 1986. — 221 с.
 • Полюга М. М. Словник антонімів: понад 2000 антонімічних пар. — Київ: Рад. школа, 1987. Електронний варіант, прямий доступ
 • Караванський С. Практичний словник синонімів української мови, близько 15000 синонімічних рядів. — Київ: СП «Кобза», 1993. Прямий доступ Ще один лінк
 • Демська О. М., Кульчицький І. М. Словник омонімів української мови. — Львів: Фенікс, 1996. — 223 с.
 • Куньч З. Словарь русско-украинских языковых омонимов. — Київ: Академія, 1997. — 400 с.
 • Словник синонімів української мови, у 2-х томах / укл. Бурячок А. А., Гнатюк Г.М та ін. — Київ: Наукова думка, 1999.
 • Повний словник антонімів української мови / Калашник В. С., Колоїз Ж. В.; Словник фразеологічних антонімів української мови / Л. М. Полюга. — Київ: Довіра, 2006. — 859 с. — ISBN 966-507-193-9
 • Словник синонімів української мови: понад 2500 синонімічних гнізд / О. С. Вусик. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2013. — 576с. — ISBN 978-966-10-2353-5
 • Словники України онлайн: словозміна, синонімія, фразеологія
 • Український тезаурус онлайн на сайті geocities.com Прямий доступ — лінк не працює з 10.11.09.
 • Кононенко І., Співак О., Українсько-польський словник міжмовних омонімів і паронімів. — К.: Вища школа, 2008. — 343 с. ISBN 978-966-642-388-X.
 • Kononenko I., Mytnik I., Wasiak E., Słownik tematyczny polsko-ukraiński. — Warszawa: PWN,  2010, 2015. — 550 s. ISBN 978-83-01-16149-1.

Словники скорочень

 • Словник скорочень в українській мові: Понад 21000 скорочень / За ред. Л. С. Паламарчука. — Київ: Вища школа, 1988. — 511 с.
 • Словник скорочень української мови на сайті ukrskor.info. Прямий доступ

Словники стилістичні

 • І. Огієнко, Український стилістичний словник, Київ, 1924 Прямий доступ у форматі .pdf
 • Коломієць М. П., Регушевський Є. С. Короткий словник перифраз / За ред. М. М. Пилинського. — Київ: Радянська школа, 1986. — 151 с.
 • Словник труднощів української мови: близько 15000 слів / авт. Д. Г. Гринчишин, А. О. Капелюшний та ін.: За ред. С. Я. Єрмоленко. — Київ: Рад. школа, 1989. — 336 с. ISBN 5-330-00702-X. У форматі .DJVU.
 • Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. — Львів: Фенікс, 1996. — 368 с.
 • Бибик С. П., Єрмоленко С. Я., Пустовіт Л. О. Словник епітетів української мови / НАН України. Інститут Української мови. — Київ: Довіра, 1998. — 431 с.
 • Головащук С. І., Словник-довідник з українського літературного слововживання. — Київ: «Наукова думка», 2010. — 432 с.
 • Тріщук О. В. Словник помилкового слововживання в сучасних медіа / О. В. Тріщук, Н. М. Фіголь ; НТУУ «КПІ». — Київ: Політехніка, 2015. — 300 с. — 700 екз. — ISBN 978-966-622-725-9 (PDF)
 • Стилістичні терміни, словник на сайті hohlopedia.org.ua Прямий доступ

Словники топонімічні

Словники частотні

 • Частотний словник сучасної української художньої прози / За ред. Перебийніс В. C.— К.: Наук. думка, 1981.— Т. 1.— 863 с.; Т. 2.— 855 с.
 • Обернений частотний словник сучасної української художньої прози / уклад. Т. О. Грязнухіна, Н. П. Дарчук та ін. — Київ: Спалах, 1998.
 • Бук С. 3 000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови / Наук. ред. Ф. С. Бацевич.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006.— 192 с.
 • Бук С. 3 000 найчастотніших слів розмовно-побутового стилю сучасної української мови / Наук. ред. Ф. С. Бацевич.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006.— 180 с.
 • Бук С. Частотний словник офіційно-ділового стилю: принципи укладання та статистичні характеристики // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць.— 2006.— Випуск 14.— С. 184—188.

Словники термінологічні

Суспільні науки

 • Тематичний словник-довідник з соціології / За ред. В. В. Кохана. — Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. (PDF)
 • Словник іноземних музичних термінів та виразів   / Павленко В. — Вінниця: Нова книга, 2005.  – 384 с.
 • Словник музикантів України / Іван Лисенко. — К. : Рада, 2005. — 359 с. : іл. — ISBN 966-7087-68-9
 • Словник опер / Іван Лисенко. — Житомир: Рута, 2014. — 229 с. — ISBN 978-617-581-217-4
 • Словник українських приватних бібліотек / Іван Лисенко. — К. : Рада, 2009. — 215 с. — ISBN 978-966-7087-84-5
 • Словник лінгвістичних термінів / Уклад. Д. І. Ганич, І. С. Олійник. — Київ: Вища школа, 1985.
 • Українська фольклористика: словник-довідник / уклад., за заг. ред. М. Чорнопиский. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. — 448 с.
 • Словник античної міфології / Уклад. І. Я. Козовик, О. Д. Пономарів. — Київ: Наукова думка, 1985. — 235 с.
 • Філософський словник / За ред. акад. В. І. Шинкарука. — 2-е перпероб. видання. — Київ: Головна редакція УРЕ, 1986. — 796 с.
 • Філософська думка в Україні : біобібліографічний словник / В. С. Горський та ін. ; ред.-упоряд. М. Л. Ткачук. — К. : Пульсари, 2002. — 244 с.: іл. — ISBN 966-7671-51-8
 • Тлумачний словник основних філософських термінів / В. Л. Петрушенко ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — 264 с. — ISBN 978-966-552-828-8
 • Короткий філософський словник-довідник : понад 1000 термінів / І. П. Чорний та ін. ; ред. І. П. Чорний, О. Є. Бродецький ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці: Рута, 2006. — 285 с. — ISBN 966-568-828-6
 • Короткий філософський словник іншомовних термінів / Aвт.-уклад. М. С. Скіпа ; Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський інженерно-педагогічний ун-т». — Сімферополь: Кримнавчпеддержвидав, 2008. — 95 с. — ISBN 978-966-354-214-0
 • Російсько-український словник з фізичної культури і спорту / За ред. В. Г. Осінчука, І. К. Попеску. — Львів: Світ, 1993. — 308 с.
 • Пошивайло О. Ілюстрований словник народної гончарської термінології Лівобережної України (Гетьманщина) / Олесь Пошивайло ; відп. ред. Анатолій Пономарьов. Опішне : Українське Народознавство, 1993. — 280 с. — ISBN 5-7707-5125-8.
 • Російсько-український словник наукової термінології. Книга 1: Суспільні науки / НАН України. Упоряд. Й. Андерш та ін. — Київ: Наукова думка, 1994.
 • Музичний словник: Репринтне видання 1933 р.  / Лисько З. — Київ: Музична Україна, 1994. — 168 с.
 • Російсько-український словник для військовиків: Майже 32000 слів і словосполук / Уклад. А. А. Бурячок, М. Демський, Б. Якимович. — Київ; Львів: Варта, 1995.
 • Словник-довідник з археології / Ред., уклад. Та кер. Авт. Кол. Н. О. Гаврилюк. — Київ: «Наукова думка», 1996. — 430 с.
 • Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів : близько 6700 термінів / М. В. Сташко ; Державний ун-т «Львівська політехніка». Науково-технічна бібліотека. — 2.вид., перероб. і доп. — Львів: БаК, 1996. — 200 с. — ISBN 966-7065-00-6
 • Релігієзнавчий словник / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії НАН України ; ред.: А. Колодний, Б. Лобовик. — К. : Четверта хвиля, 1996. — 392 с. — ISBN 966-529-005-3
 • Юридичний словник-довідник / За ред. Ю. С. Шемшученка. — Київ: Феміна, 1996 . — 695 с.
 • Літературознавчий словник-довідник / Ред. кол. Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко та ін. — Київ: «Академія», 1997. — 752 с.
 • Малий словник історії України // В. Смолій, С. Кульчицький, О. Майборода та ін. Київ: Либідь. — 1997, 464 с. Електронна версія
 • Український педагогічний словник / Гончаренко Семен. Український педагогічний словник. — К.: Либідь, 1997. — 374 с.
 • Освіта дорослих: корот. термінол. слов. / Л. Б. Лук'янова, О. В. Аніщенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ ; Ніжин: Лисенко М. М. [вид.], 2014. — 105 с. — ISBN 978-617-640-161-2
 • Архівістика: Термінологічний словник / Авт.-упорядн.: К. Є. Новохатський, К. Т. Селіверстова та ін. — Київ., 1998. — 106 с. ISBN 966-7250-02-04 (Включає: Короткий архівний український термінологічний тлумачний нормативний словник, Російсько-український словник термінів).
 • Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини: 15000 / Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу; Уклад. П. Г. Зеленський, О. П. Зеленська. — Київ: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. — 546 с.
 • Англо-український словник ділових термінів: понад 20000 слів з додатками; для економістів, бізнесменів, фахівців фінансово-кредитної сфери, банківської справи, студентів, викладачів, перекладачів; навч. пос. / За ред. С. І. Юрія. — Тернопіль: Карт-бланш , 2003. — 373 с. — ISBN 966-7952-27-4
 • Українсько-англійський юридичний словник: понад 65 тисяч термінів, слів і словосполучень / Уклад. Карабан В. І. — Вінниця: Нова книга, 2003 — 976 с.
 • Англо-український юридичний словник / понад 65 тисяч термінів, слів і словосполучень / Уклад. Карабан В. І. — Вінниця: Нова книга, 2003 — 1088 с.
 • Шевченко В. М., Словник-довідник з релігієзнавства. — Київ: «Наукова думка», 2004. — 560 с.
 • Шимків Анна, «Англо-український тлумачний словник економічної лексики». Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» Київ, 2004, 429 с.
 • Фінансовий словник / А. Т. Ковальчук. — Київ: Знання, 2006. — 287 с. — ISBN 966-346-232-9
 • Сучасний українсько-англійський юридичний словник: близько 30 000 термінів і стійких словосполучень / І. І. Борисенко та ін. — Київ: Юрінком Інтер, 2007 . — 632 с. — ISBN 978-966-667-269-1
 • Англо-український юридичний словник: Близько 75 000 термінів / Упорядники: С. М. Андріанов та ін.; За редакцією Л. І. Шевченко. — М. Руссо; К. Арій, 2008. — 552 с. — ISBN 978-966-8959-41-7
 • Myronova H., Gazdošová O. Česko-ukrajinský právnický slovník./Чесько-український юридичний словник — Brno: Masarykova univerzita, 2009. — 374 s.[13]
 • Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. — К. : НАДУ, 2010. — 820 с. — ISBN 978-966-619-279-3.

Природничі науки, медицина

 • Корисні та рідкісні рослини України : Словник-довідник народних назв / Г. К. Смик. — К. : Українська Радянська Енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1991. — 416 с. — ISBN 5-88500-030-1
 • Мінералогічний словник (українсько-російсько-англійський) / АН УРСР. Інститут геохімії і фізики матеріалів, Уклад. Є. К. Лазаренко. — Київ: Наукова думка, 1975. — 773 с.
 • Біологічний словник / за ред. I. Г. Підоплічка. — К. : Головна редакція УРЕ, 1974. — Т. 3. — 552 с. 2-е вид. — Київ: Головна редакція УРЕ. 1986. — 680 стор.
 • Російсько-український словник з хемії та хемічної технології: 17000 термінів / Уклад. М. Ганіткевич, А. Зелізний. — Львів: Львівська Політехніка, 1993. — 315 с.
 • Російсько-український словник геологічних термінів: 29000 слів. / Упоряд. Савченко В. І. та ін. — Чернігів: Десна, 1993. — 424 с.
 • Англо-українсько-російський словник з хімії: У 2 книгах / Упоряд. М. Ю. Корнілов та ін. — Київ: Либідь, 1994. — 324 с., 288 с.
 • Українсько-латинський-англійський медичний тлумачний словник: Близько 33000 термінів: У 2 томах — Львів: Вид. Спілка «Словник» Львівського державного медичного університету, 1995. — 651 с., 786 с.
 • Російсько-український тлумачний словник з молекулярної біології / Упоряд. М. Є Кучеренко та ін. — Київ: Либідь, 1995. — 440 с.
 • Російсько-український словник наукової термінології. Книга 2: Біологія. Хімія. Медицина. / НАН України. Упоряд. С. П. Вассер, І. О. Дудка та ін. — Київ: Наукова думка, 1996.
 • Герасименко О. І. Судово-медичний російсько-український словник-довідник. — Київ: Вид. «Право», 1997. — 367 с.
 • Барна М. М. Ботаніка: Терміни. Поняття. Персоналії: Словник. — Київ: Академія, 1997. — 272 с.
 • Російсько-український словник наукової термінології. Книга 3: Математика. Фізика. Техніка. Науки про космос / НАН України. Упоряд. В. В. Гейченко та ін. — Київ: Наукова думка, 1998.
 • Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля: Близько 15 000 термінів. Уклад. Тимотей Балабан. Львів: Видавництво ДУ «Львівська політехніка», 2000. — 400 с.
 • Фізичний тлумачний словник : 6644 статті / М. О. Вакуленко, О. В. Вакуленко. — Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. — 767 с.
 • Англійсько-український геодезичний словник / Уклад. Заблоцький Ф. Д., Заблоцька О. Ф. — Львів: Видавництво Львівської Політехніки, 2010 — 360 с., ISBN 966-553-864-6
 • Глосарій термінів з хімії // Й.Опейда, О.Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім.. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет — Донецьк: «Вебер», 2008. — 758 с. ISBN 978-966-335-206-0
 • Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). У 2-х частинах. / Уклад. О. Кочерга, Є. Мейнарович. ISBN 978-966-382-242-6 (серія).
Частина І — англійсько-українська (близько 150 000 гасел). Вінниця: «Нова книга», 2010, — XXXIV + 1 390 с. ISBN 978-966-382-243-3. Електронна версія.: Частина ІІ — українсько-англійська (близько 150 000 гасел). Вінниця: «Нова книга», 2010, — XXXIV + 1 566 с. ISBN 978-966-382-244-0. Електронна версія.

Сільське господарство

 • Словник-довідник з дорадництва / За заг. редакцією Т. П. Кальної-Дубінюк і Р. Я. Корінця. — Львів: НВФ «Українські технології», 2008. — 208 с. — ISBN 978-966-345-168-8 (PDF)

Математика, інформатика, техніка.

 • Stepankowsky, W.J.&M.; American-Ukrainian Nautical Dictionary, New York, Rausen Bros, 1953, 230 p. PDF
 • Російсько-український сільськогосподарський словник / Уклад. А. П. Білоштан та ін. — Київ: Вид. АН УРСР, 1963. — 438 с.
 • Російсько-український загальнотехнічний словник: Близько 113000 слів / Уклад. Л. І. Мацько та ін. — Київ: Вища школа, 1994. — 173 с.
 • Російсько-український словник з нарисної та прикладної геометрії, загального машинобудування, комп'ютерної графіки: 7000 слів / Упоряд. В. В. Ванін, В. А. Герасимчук. — Київ: Либідь, 1994. — 216 с.
 • Російсько-український математичний словник: Близько 20000 термінів / Уклад. В. Я. Карачун, О. А. Карачун, Г. Г. Гульчук. — Київ: Вища школа, 1995.
 • П'ятимовний тлумачний словник з інформатики / Упоряд. Іваницький Р. В., Кияк Т. Р. — Київ: ВІПОЛ, 1995. — 370 с.
 • Коссак О. М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки: Понад 15000 термінів. — Львів: СП «БаК», 1995. — 304 с.
 • Словник фізичної лексики: Українсько-англійсько-німецько-російський / Уклад. В. Козирський, В. Шендеровський. — Київ: «Рада», 1996. — 932 с.
 • Російсько-український словник наукової термінології. Книга 3: Математика. Фізика. Техніка. Науки про космос / НАН України. Упоряд. В. В. Гейченко та ін. — Київ: Наукова думка, 1998.
 • Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький, Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування. —Київ: Видавничий дім «СофтПрес», 2005. — 552 с. ISBN 966-530-070-9
 • Бастун В. М., Григоренко Я. М., Російсько-українсько-англійський словник з механіки. — Київ: «Наукова думка», 2008. — 512 стор.
 • Саврук М. П., Українсько-англійський науково-технічний словник. — Київ: «Наукова думка», 2008. — 912 стор.
 • Гірничий енциклопедичний словник — Донецьк: Східний видавничий дім, 2001—2004.Електронна версія
 • Англійсько-український словник з математики та кібернетики: біля 50 000 / Уклад. Є. Мейнарович, М. Кратко. — К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2010 — 568 с. ISBN 978-966-569-275-1 Електронна версія.
 • Російсько-український та українсько-російський словник з радіоелектроніки / Богдан Рицар, Костянтин Семенистий, Ірина Кочан ; за ред. к. т. н. Богдана Рицара. — Львів : Логос, 1995. — 608 с. — ISBN 5-7707-7696-X.

Термінологічні словники онлайн

Термінологічні глосарії

Словники жаргонні, сленгові, арго

 • Словник таємної мови українських лірників та шаповалів на сайті litopys.org (близько 1000 слів) Прямий доступ
 • Леся Ставицька Короткий словник жарґонної лексики (3200 слів та 650 стійких словосполучень). — Київ: Критика, 2003.
 • Словник сучасного українського сленгу / Упоряд. Т. М. Кондратюк. — Харків: Фоліо, 2006 . — 350 с. — ISBN 966-03-3268-8
 • Лаба: тлумачний словник / Упоряд. Оксана Цеацура (Словник сленгу музикантів: близько 4000 слів). — Київ, 2009.
 • Оксана Цеацура. ЛАБА — Тлумачний Словник Музичного та Митецького Сленгу — Київ, 2009
 • Антисуржик на сайті Словопедія Прямий доступ
 • Словар українського сленгу на сайті Словопедія Прямий доступ
 • Словник жарґонної лексики української мови
 • Словник українського сленгу на сайті Мислово

Примітки

 1. Див.: Кульчицька Т., Українська лексикографія XIII—XX століття, бібліографічний покажчик. — Львів: Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника 1999. — 359 с. — ISBN 5-7702-0973-9.
 2. Архівована копія. Архів оригіналу за 16 серпня 2016. Процитовано 17 червня 2016.
 3. В. М. Талах. Стислий словник мови ієрогліфічної писемності майя. Київ, 2009 PDF
 4. Польсько-український словник: У 2-х томах (трьох частинах) / Редколегія: А. І. Генсьорський, Л. Л. Гумецька (головний редактор), І. М. Керницький та ін. — Київ: Вид. АН УРСР, 1958—1960
 5. Уляна Єдлінська. Із найновіших сторінок українсько-польської лексикографії[недоступне посилання з липня 2019] — НТШ, 2000.
 6. У Львові презентували унікальний українсько-словенський тематичний словник
 7. akademkinja Menac, Antica
 8. У Львові презентували перший в Україні українсько-хорватський тематичний словник
 9. У Загребі презентували українсько-хорватський словник
 10. Наклад словника майже повністю знищений під час окупації Харбіну Червоною Армією. В Україні зберігається копія примірника з Публічної бібліотеки Нью-Йорка. Про словник див.: Хіно Т., Бондаренко І. Перший українсько-японський словник // Мовознавство. — № 2-3. — Київ, 1994. — с. 20-29.
 11. http://archive.ec/gAuPf%5Bнедоступне+посилання+з+липня+2019%5D
 12. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики. perun.com.ua, 2008
 13. H., Gazdošová O. Česko-ukrajinský právnický slovník. — Brno: Masarykova univerzita, 2009. — 374 s.

Див. також

Джерела і література

 • Горецький П. Й. Історія української лексикографії. К., 1963.
 • Грінченко Б. Д. Огляд української лексикографії // Записки наукового товариства ім. Шевченка. — Л., 1906.
 • Кульчицька Т. Українська лексикографія XIII—XX століття, бібліографічний покажчик. — Львів: Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника 1999. — 359 с.
 • Лексикографічний практикум. Навчально-методичний посібник для студентів І курсу філологічного факультету / Іван Ціхоцький, Оксана Левчук. — Львів, 2013. — 114 с.
 • Москаленко А. А. Нарис історії української лексикографії. К., 1961.
 • Німчук В. В. Староукраїнська лексикографія у її зв'язках з російською і білоруською. К., 1980.
 • Ольга Кровицька. Енциклопедичні словники як лексикографічний ресурс у курсі «Українська мова як іноземна» / Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 180—183. (PDF)
 • Паламарчук Л. С. Українська радянська лексикографія. К., 1978.
 • Словники української мови: 1596—2018 : бібліогр. покажч. / Дмитро Пилипчук [упоряд., передм.]. — Київ: Просвіта, 2020. — 1067, [5] с. — ISBN 978-617-7201-85-3
 • Українська лексикографія в загальнослов'янському контексті: теорія, практика, типологія. Ларисі Григорівні Скрипник. — Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. (PDF)

(PDF)

 • Якого нам ще треба словника: лист до словникарів / Олекса Синиченко. — Київ: Дніпро, 2016. — 30, [1] с. — 100 экз. — ISBN 978-966-578-263-6

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.