Спортивна федерація

Спортивна федерація (асоціація, спілка, об'єднання тощо) громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості, створена для розвитку відповідного виду спорту[1].

Статус спортивних федерацій

Спортивні федерації діють на підставі статуту. У статуті спортивної федерації зазначається, який вид спорту вона розвиває. Спортивна федерація в Україні може мати місцевий або всеукраїнський статус. Вступ спортивної федерації до відповідної міжнародної спортивної організації не є підставою для її перереєстрації як міжнародного об'єднання громадян.

У найменуванні спортивної федерації зазначається вид спорту, розвитку якого вона сприяє.

Спортивній федерації надається статус національної спортивної федерації відповідно до законодавства України. Статус національної спортивної федерації надається тільки одній спортивній федерації з відповідного виду спорту.

Діяльність спортивних федерацій

  • Забезпечення інтересів членів відповідних спортивних федерацій у сфері спорту, в тому числі сприяння захисту їх соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших інтересів;
  • Сприяння розвитку відповідного виду (видів) спорту шляхом участі у розробленні та виконанні відповідних програм;
  • Залучення різних груп населення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
  • Сприяння підготовці спортсменів національних збірних команд та забезпечення їх участі в офіційних міжнародних спортивних змаганнях;
  • Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;
  • Участь у здійсненні кадрового забезпечення розвитку відповідного виду (видів) спорту;
  • Сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту.

Див. також

Примітки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.