Тартусько-московська семіотична школа

Тартусько-московська семіотична школа — напрям в семіотиці й у світовій гуманітарній науці в 1960-х-1980-х роках. Школа об'єднала вчених з Тарту (кафедра російської літератури Тартуського університету) та Москви, а також Єревану, Риги, Вільнюса та інших міст.

Засновники школи спиралася на праці російських формалістів (Ю. М. Тинянов, В. Б. Шкловський, В. Я. Пропп ).

З 1964 року проходили Літні школи, присвячені вторинним моделюючим системам (до 1970 року), випускалися «Праці про знакові системи» (Sign Systems Studies).

Основні представники

Література

  • Kull, Kalevi; Salupere, Silvi; Torop, Peeter; Lotman, Mihhail 2011. The institution of semiotics in Estonia. Sign Systems Studies 39(2/4): 314–342.
  • Levchenko, Jan; Salupere, Silvi (eds.) 1999. Conceptual Dictionary of the Tartu-Moscow Semiotic School. (Tartu Semiotics Library, vol 2.) Tartu: Tartu University Press.
  • Иванов Вяч. Вс. Очерки по истории семиотики в СССР. — М., 1976.
  • Лотмановский сборник (тт. 1-2). — М., 1995.
  • Лотман М. Ю. Семиотика культуры в тартуско-московской семиотической школе // Ю. М. Лотман. История и типология русской культуры. — С.-Пб., 2002. М., 1997.
  • Материалы к словарю терминов Тартуско-московской семиотической школы. — Тарту, 1999.
  • Московско-тартуская семиотическая школа. История, воспоминания, размышления (под ред. С. Ю. Неклюдова). — М., 1998.
  • Почепцов Г. Г. Русская семиотика. — М., 2001.
  • Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. — М., Гнозис, 1994

Посилання

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.