Телемеханіка

Телемеха́ніка[1] (приблизно відповідає історичному англійському термінові англ. telemechanics[2]) — галузь науки і техніки, присвячена теорії і технічним засобам автоматичного передавання на відстань повідомлень про стан об'єктів та команд керування. У теорії телемеханіки розглядаються структури та технічні засоби для передачі інформації і вивчається передача інформації при визначеній структурі.

У рамках телемеханіки вивчаються вимірювання, регулювання і контроль параметрів об'єктів, а також керування цими об'єктами на значній віддалі. Об'єктами телемеханічного керування і контролю можуть бути технологічні процеси, машини, пристрої тощо. Телемеханічні пристрої містять засоби кодування, передачі і приймання інформації каналами провідного та радіозв'язку. Засоби телемеханіки використовуються для телевимірювань і телекерування об'єктами енергосистем, газо- і нафтопроводів, атомних електростанцій тощо. До засобів телемеханізації належать пристрої телекерування, телесигналізації, телевимірювання, а також джерела живлення, диспетчерські пункти та пульти.

Загальний опис

Телемеханіка відрізняється від галузей науки і техніки, пов'язаних з передаванням інформації на відстань (телефонія, телеграфія, телебачення тощо)[3], специфічними особливостями, найважливіші з яких — передавання дуже повільно змінних даних; необхідність високої точності передачі вимірюваних величин (до 0,1%); недопустимість значного запізнювання сигналів; висока надійність передачі команд керування (вірогідність виникнення помилкової команди має бути не більш 10−6 — 10−10); висока автоматизація процесів збору і використання інформації; телемеханіка допускає участь людини в передавання даних лише з боку тракту передавання; централізованість переробки інформації. Вказані особливості обумовлені специфікою завдань, вирішуваних телемеханікою. Як правило, телемеханізація застосовується тоді, коли необхідно і доцільно об'єднати роз'єднані або територіально розосереджені об'єкти керування в єдиний виробничий комплекс. Наприклад, при керуванні газо- і нафтопроводом, енергосистемою, залізничним вузлом, мережею метеостанцій) або коли присутність людини на об'єкті керування небажано внаслідок того, що робота на об'єкті пов'язана з ризиком для здоров'я — наприклад, в атомній промисловості, на деяких хімічних підприємствах або неможливо, внаслідок недоступності об'єктукерування — наприклад, при керування непілотованою ракетою, місяцеходом).

Засоби автоматики, телемеханіки та зв'язку[4] дозволяють автоматизувати процеси на залізниці, пов'язані з регулюванням руху поїздів, підвищити пропускну та провізну спроможність залізничних ліній та безпеку руху поїздів, продуктивність праці експлуатаційних працівників, поліпшити економічні показники роботи, зменшити час обороту вагонів.

Дистанційне керування

Дистанційне керування (телекерування) — керування положенням або станом дискретних об'єктів та об'єктів з безперервною безліччю станів, методами і засобами телемеханіки.[джерело?]

Телекерування має передбачатися[ким?] в обсязі, необхідному для централізованого рішення задач по встановленню надійних і економічно вигідних режимів роботи електроустановок, що працюють в складних мережах, якщо ці завдання не можуть бути вирішені засобами автоматики. Телекерування повинно[джерело?] застосовуватися на об'єктах без постійного чергування персоналу, допускається його застосування на об'єктах з постійним чергуванням персоналу за умови частого і ефективного використання. Для телекерованих електроустановок операції дистанційного керування, так само як і дія пристроїв захисту та автоматики, не повинні вимагати додаткових оперативних перемикань на місці (з виїздом або викликом оперативного персоналу). При приблизно рівноцінних затратах і техніко-економічних показниках перевага повинна[джерело?] віддаватися автоматизації перед телекеруванням.

Телеметрія

Телеметрія (телевимірювання) — отримання інформації про значення вимірюваних параметрів (напруги, струму, тиску, температури та інших) контрольованих і керованих об'єктів методами і засобами телемеханіки.

Сутність телевимірювання полягає в тому, що вимірювана величина, попередньо перетворена в струм або напругу, додатково перетворюється в сигнал, який потім передається по каналу зв'язку. Таким чином, передається не сама вимірювана величина, а еквівалентний їй сигнал, параметри якого вибирають так, щоб спотворення при передачі були мінімальними.

Телеметрія має на меті передавання основних електричних або технологічних параметрів (які характеризують режими роботи окремих електроустановок[уточнити]), необхідних для встановлення та контролю оптимальних режимів роботи всієї системи енергопостачання[уточнити] в цілому, а також для запобігання або ліквідації можливих аварійних процесів.

Телевимірювання найбільш важливих параметрів, а також параметрів, необхідних для подальшої ретрансляції, підсумовування або реєстрації, повинні виконуватися, як правило[джерело?], безперервними. Система передавання параметрів телеметрії на вищестоящі[Що?] диспетчерські пункти, як правило, повинна виконуватися не більше ніж з одним щаблем ретрансляції.

Телевимірювання параметрів, що не вимагають постійного контролю, повинні[джерело?] здійснюватися періодично або за викликом. При виконанні телевимірювань повинні враховуватися необхідність місцевого відліку параметрів на контрольованих пунктах. Вимірювальні перетворювачі (датчики телеметрії), що забезпечують місцевий відлік показань, як правило, повинні[джерело?] встановлюватися замість щитових[що це?] приладів, якщо при цьому зберігається клас точності вимірювань.

Варіантом телеметрії є телемоніторинг — отримання інформації про стан деякого об'єкта на відстані[lower-alpha 1] Інформація про стан виводиться на пульт, як правило, у візуальному вигляді (на екрани комп'ютерних моніторів за допомогою програм, що здійснюють приймання даних телеметрії і моніторингу, або за допомогою інших засобів індикації). Для аварійних і попереджувальних сигналів застосовуються також засоби звукової індикації.

Телесигналізація з електроустановок, які знаходяться в оперативному управлінні кількох диспетчерських пунктів, як правило, повинна передаватися на вищестоящий диспетчерський пункт шляхом ретрансляції або відбору з нижчестоящого диспетчерського пункту. Система передачі інформації, як правило, повинна виконуватися не більше ніж з одним щаблем ретрансляції. Для телесигналізації стану або положення устаткування електроустановок, як правило, повинен використовуватися як датчик один допоміжний контакт або контакт реле-повторювача.

Див. також

Примітки

  1. У СРСР використовувався термін «телесигналізація». У німецькій мові поняття Telemonitoring має вужчий сенс і означає моніторинг стану пацієнта чи діагностику на відстані.

Джерела

Література

  • Вакуленко М. О. Тлумачний словник із фізики / М. О. Вакуленко, О. В. Вакуленко. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. — 767 с. (С.?)
  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. Д. : Східний видавничий дім, 2013. — Т. 3 : С  Я. — 644 с. (С.?)

Див. також

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.