Темп

Темп (італ. tempo від лат. tempus — час) — міра швидкості в музиці. Частота чергування долей і тактів, визначається смисловим змістом в музиці; Ступінь швидкості виконання як правило вказується на початку музичного твору.

Хоча точне вимірювання швидкості музики (кількість ударів в одиниці часу) цілком можливо за допомогою метроному, в «живій» музиці (тобто не електронно-механічної, де кількість часток в одиниці часу встановлюється однозначно, наприклад, на драм-машині) темп, як правило, суворо не витримується. Темп — явище художнє, один із способів передати характер твору. Виконавець уповільнює (rallentando), прискорює (accelerando) або грає / співає навмисно нерівно (знамените rubato романтиків) на свій розсуд, в залежності від індивідуального відчуття. Маючи на увазі таке «відчуття», дослідники так описують темп:

Темп — сукупність всіх факторів музичного опусу — узагальнена сприйняття [мелодійного] тематизму, ритміки, артикуляції, «дихання», гармонійних послідовностей, тонального руху, контрапункту.
Оригінальний текст (англ.)
Tempo is a consequence of the sum of all factors within a piece — the overall sense of a work’s themes, rhythms, articulations, “breathing,” motion, harmonic progressions, tonal movement, contrapuntal activity … Tempo … is a reduction of this complex Gestalt into the element of speed per se, a speed that allows the overall, integrated bundle of musical elements to flow with a rightful sense.

Девід Епштейн

Позначення темпів

Найуживаніші позначення темпів та їх значення у bpm
позначення значення метроном — чверток на хвилину (bpm)[1]
Повільні темпи
largissimo занадто повільно
31—39
grave важко, дуже повільно
40-48
largo широко
44 — 52
largamente протяжно
46-54
adagio повільно, спокійно
48-56
lento повільно, швидше ніж largo
50-58
lentamente повільно, швидше ніж lento
52-60
larghetto доволі широко
54-63
andante assai дуже спокійним кроком
56-66
adagietto доволі повільно
58-72
Помірні темпи
andante ходою, в темпі повільного кроку
58-72
andante maestoso урочистим кроком
60-69
andante mosso жвавим кроком
63-76
comodo не поспішаючи, невимушено
63-80
andante non troppo не швидким кроком
66-80
andante con moto зручно, не поспішаючи
69-84
andantino трохи швидше за andante
72-88
moderato assai дуже помірно
76-92
moderato помірно, стримано
80-96
marcia moderato стриманим маршем
82-98
con moto з рухом
84-100
allegretto moderato помірно жваво
88-104
allegretto рухливо, трохи повільніше за allegro
92-108
allegretto mosso швидше, ніж allegretto
96-112
molto allegretto швидше за alegretto mosso
98-114
animato жваво
100-116
animato assai дуже жваво
104-120
allegro moderato помірно швидко
108-126
tempo di marcia у темпі маршу
112-126
allegro maestoso швидко але поважно
114-129
allegro non troppo швидко, але не занадто
116-132
allegro tranquillo швидко, але спокійно
116-132
Швидкі темпи
allegro рухливо, весело
120-144
allegro affetuoso швидше за аllegro але повільніше за allegro molto
129-153
allegro molto цілком швидко
138-160
allegro assai цілком швидко
144-168
allegro agitato цілком швидко, схвильовано
152-176
allegro vivace значно швидко
160-184
vivo
vivace
живо, швидко, швидше ніж allegro
168-192
molto vivace швидше за vivace
172-196
presto поспішаючи, дуже швидко
184-200
presto agitato бігом гепарда, дуже висока швидкість
188-204
presto agitato дуже швидко схвильовано
188—204
prestissimo швидко в найвищій мірі, ще швидше за presto
192-208

Див. також

Джерела

Посилання

Примітки

  1. подається згідно з Юцевич, с.331
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.