Тричастинна музична форма

Тричастинна форма музична форма, що характеризується об'єднанням трьох частин в одне ціле, третя частина є повторенням першої. Залежно від складності побудови частин, з яких вона складається, розрізняють:

Джерела

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.