Фракціонування

Фракціонува́ння (англ. fractionation) градієнтне розділення суміші речовин (газів, рідин, ізотопів) на фракції, кожна з яких відокремлюється у вузькому інтервалі умов (температури, тиску тощо).

Фракціонування застосовують у нафтовій і газовій промисловості для одержання бензину, гасу та інших продуктів. Також його застосовують для розділення нестабільного газового бензину на окремі компоненти. В основі такого фракціонування лежить метод ректифікації. Оскільки потрібно забезпечити чітке розділення вихідної сировини на компоненти, температура кипіння яких різниться незначно, фракціонування здійснюють в декілька ступенів, на кожній з яких сировина поділяється на два компоненти: висококиплячий і низькокиплячий.

Різновиди

  • ФРАКЦІОНУВАННЯ МІНЕРАЛІВ — розділення мінералів на важку й легку фракції за допомогою важких рідин.
  • Екстракційне фракціювання (англ. extraction fractionation) У хімії полімерів — процес, в якому полімерний матеріал, різні макромолекули якого мають різні характеристиками, що впливають на їх розчинність, відділяється від полімерної фази у фракції послідовним збільшенням розчинної здатності розчинника.

Література

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.