Фінансовий менеджмент

Фіна́нсовий ме́неджмент — система принципів, методів, засобів і форм організації грошових відносин. Основна суть полягає в управлінні фінансами з метою підвищення ефективності виробництва та розподілу продукту.

Управління фінансово-господарською діяльністю — це:

  • розроблення і реалізація фінансової політики підприємства;
  • інформаційне забезпечення (складання і аналіз фінансової звітності підприємства);
  • оцінка інвестиційних проектів і формування портфеля інвестицій;
  • поточне фінансове планування та контроль.

Фінанси складаються з 3-х взаємозв'язаних галузей:

Управління фінансами на Русі

На землях Русі фінансовий менеджмент має давню історію. Вже в часи Середньовіччя управління фінансами на Русі було важливою складовою господарств монастирів. Саме тут в той час готувались найкращі кадри для цієї галузі суспільного господарства, як світського так і церковного.

Див. також

Джерела

Посилання

Література

  • Міжнародний фінансовий менеджмент: навч. посіб. [для студентів спец. 7(8).03050301 «Міжнар. економіка» та 7(8).03060104 «Менеджмент зовнішньоекон. діяльності» усіх форм навчання] / О. Є. Кузьмін, М. В. Колісник, І. Б. Олексів, В. В. Івасюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2015. — 192 с. — Бібліогр.: с. 188—189 (31 назва). — ISBN 978-617-607-781-7
  • Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / [О.І. Скаско, О.В. Майор, Ю.В. Тимчишин-Чемерис та ін.] ; за заг. ред. О.І. Скаско. – Львів : Растр-7, 2018. – 414 с. – ISBN 617-7726-02-8.
  • Фінансовий менеджмент у банках: Навч. посібник для вузів  / Заруба О. Д.  — Київ: Знання, 1997. — 172 с.


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.